Nieuws

WUR LightLab als eerste geaccrediteerd voor lichtmetingen

Gepubliceerd op
3 april 2020

Het LichtLab van Wageningen University & Research beschikt over unieke meetapparatuur om de eigenschappen van kasdekmaterialen en schermen te meten, zoals lichtdoorlatendheid, diffusiteit en spectrum. Het lab is wereldwijd hét toonaangevende instituut op dit gebied. Nu is WUR LightLab als eerste laboratorium volgens ISO17025 geaccrediteerd om metingen volgens NEN2675 uit te mogen voeren.

Het WUR LichtLab is onderdeel van Wageningen University & Research, van de business unit Glastuinbouw. Metingen die in het lab worden uitgevoerd zijn daarom in eerste instantie gerelateerd aan de behoefte van gewassen en het kasklimaat. Het lab is in staat om alle semi-transparante materialen gebruikt in de tuinbouw, zoals glas, schermdoeken of tijdelijke coatings volgens NEN2575:2018 +C1 te meten. Sinds deze maand is het laboratorium officieel door de Raad van Accreditatie ISO17025 geaccrediteerd (registratie nummer L655). Daarvoor heeft het lab diverse appratuur in huis, die deels zelf ontwikkeld is en uniek in de wereld, andere apparatuur is juist gestandaardiseerd. Meetprotocollen zijn ontwikkeld om te voldoen aan NEN2675. De metingen zijn volledig onafhankelijk en objectief. De opdrachtgever krijgt een meetrapport dat inzicht biedt in alle relevante eigenschappen van een onderzocht materiaal.

Zonnestraling en spectrum

De straling van de zon heeft een zeer breed spectrum. Het loopt van UV via zichtbaar licht naar nabij-infrarood. Het zichtbare licht valt vrijwel samen met PAR-licht, dat planten gebruiken voor hun fotosynthese. UV is belangrijk voor de morfologie van planten en secundaire inhoudsstoffen. Nabij-infrarode straling zorgt voor opwarming van kas en gewas. WUR LightLab is in staat de lichtdoorlatendheid van al deze golflengtegebieden te meten. Dat is ook noodzakelijk omdat planten verschillend reageren op de verschillende golflengtes. Daarnaast is de hoeveelheid zonnestraling belangrijk voor de energiehuishouding van de kas.

Lichthoeveelheid en hemisferische transmissie

De hoeveelheid PAR licht in een kas is direct gerelateerd aan de fotosynthese, groei en ontwikkeling van een gewas. De lichttransmissie van kasdek- en schermmaterialen is daarom erg belangrijk. In het verleden was het gebruikelijk de hoeveelheid licht te meten, die loodrecht door het materiaal valt: de loodrechte transmissie. Echter, loodrecht licht komt zo goed als niet voor op een kas, licht valt altijd onder verschillende invalshoeken op het kasdek of scherm. Daarnaast geeft de loodrechte transmissie bij bijna alle materialen, bijvoorbeeld diffuus glas of schermen, geen goed beeld van het beschikbare licht voor de plant in een kas. Daarom meet WUR LightLab volgens NEN2675 de transmissie onder alle invalshoeken van het licht en berekent hieruit de hemisferische transmissie.

Naast de metingen volgens NEN2675 ontwikkelt WUR LightLab continu nieuwe meettechnieken en werkt mee aan het opstellen van nieuwe meetprotocollen. Internationale normen en onderzoek zijn hierbij de leidraad.

Lichtverstrooiing en Hortiscatter

Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat veel tuinbouwgewassen baat hebben bij diffuus licht. In combinatie met een gelijke lichthoeveelheid leidt dit tot hogere productie en betere kwaliteit. Dit is de reden voor het gebruik van diffuus glas, schermen en coatings in de tuinbouw. Het heeft even geduurd voordat de meettechniek toegesneden was op de nieuwe ontwikkelingen, maar tegenwoordig kan er eenduidig gemeten worden volgens NEN2675:2018 +C1. De Hortiscatter-waarde geeft aan hoeveel het invallende licht wordt verstrooid door het materiaal. WUR LightLab meet hoe het invallende licht wordt verstrooid, onder welke hoeken en berekent hieruit de Hortiscatter. De ideale lichtverstrooiing (diffusiteit) heet een zogenoemde Lambertiaanse diffusor. De Hortiscatter-waarde geeft aan welk percentage van dit ideaal gehaald wordt.

Andere metingen

Naast de metingen volgens NEN2675 ontwikkelt WUR LightLab continu nieuwe meettechnieken en werkt mee aan het opstellen van nieuwe meetprotocollen. Internationale normen en onderzoek zijn hierbij de leidraad. Zo kunnen er ook de volgende eigenschappen worden onderzocht:

Condensatie-eigenschappen kasdekmaterialen

Het is gebruikelijk om de optische eigenschappen van materialen in droge toestand te bepalen. Maar is een tuinbouwkas is het vrijwel nooit droog. Voor de lichtdoorlatendheid maakt het wel uit op welke manier het vocht tegen het materiaal condenseert, dat kan bijvoorbeeld in de vorm van druppels (hydrofoob) of in de vorm van een waterfilm (hydrofiel). De Transvision Wet apparatuur meet daarom de hemisferische reflectie van het kasdekmateriaal met condens gedurende meerdere uren achter elkaar. De ruit staat daarbij schuin zoals bij een kasdek gebruikelijk is. Vocht wordt opgewekt zoals dit ook in het geval van een kas met een gewas gebeurt. Vanuit de gemeten hemisferische reflectie in droge en natte toestand kan de verandering in hemisferische transmissie worden uitgedrukt in een percentage.

Energiebesparing van schermdoeken

De energiebesparing van een schermdoek wordt bepaald door de materiaaleigenschappen zelf en door het gebruik van de tuinder. De belangrijkste materiaaleigenschappen zijn de doorlatendheid van warmtestraling en de emissiviteit. WUR LightLab heeft hiervoor diverse apparatuur beschikbaar. Daarnaast is de luchtdoorlatendheid belangrijk, WUR LightLab kan deze ook bij zeer lage luchtsnelheden (zoals deze vaak voorkomen in een kas) meten. Ten slotte is de vochtdoorlatendheid relevant. Hiervoor wordt op dit moment samen met diverse bedrijven een nieuw meetapparaat ontwikkeld.

Heeft u belangstelling?

WUR LighLab opdrachtgevers zijn zeer divers: fabrikanten en leveranciers van glas, folie, kunststof platen en schermdoeken, kassenbouwers, tuinders, wetenschappelijke instituten.

Heeft u interesse of een vraag over de mogelijkheden? Wilt u een meting van kasdek- en schermmaterialen laten uitvoeren? Neem dan contact op met light.lab@wur.nl