Persbericht

WUR onderzoekt samen met industrie voordelen van een insectendieet voor big, kuiken en milieu

Gepubliceerd op
16 november 2017

In de komende vier jaar onderzoeken wetenschappers van Wageningen University & Research samen met de industrie of insectenlarven een duurzame voedingsbron zijn voor biggen en kuikens. Hierbij wordt voor het eerst de volledige milieu impact in kaart gebracht, om vast te stellen of het voeren van insecten kan leiden tot een lagere milieubelasting van dierlijke productie. Tegelijkertijd worden in dit onderzoek de potentiele voordelen voor het welzijn van kippen en varkens onderzocht.

Wereldwijd stijgt de vraag naar varkens- en kippenvlees. Daarom is de zoektocht naar duurzame grondstoffen voor veevoer urgent. Tegelijkertijd neemt de roep om verbeterd dierwelzijn toe. Er is een stijgend bewustzijn dat het voeren van insecten aan vee bij zou kunnen dragen aan een duurzame dierlijke productie, maar het ontbreekt op dit moment aan feiten. Daarom start in het voorjaar van 2018 een onderzoeksproject waarin onderzoekers en industrie de handen ineen slaan om de duurzaamheid vast te stellen van het voeren van insectenlarven aan varkens en vleeskuikens.

Unieke multidisciplinaire aanpak

De leerstoelgroepen Adaptatiefysiologie, Dierlijke Productiesystemen, Entomologie en Diervoeding van Wageningen University & Research gaan op basis van een unieke, multidisciplinaire aanpak het project uitvoeren.

In het project staan de effecten van het voeren van zwarte-soldaatvlieglarven (een niet schadelijk insect) op milieu en dierenwelzijn centraal. Dit project gaat voor het eerst een volledige nutriëntenbalans opstellen van insecten die groeien op afval, waardoor het mogelijk wordt om een integrale milieubelasting van het voeren van deze insecten te bepalen.

De onderzoekers willen met dit project antwoorden vinden op vragen als: Hoe efficiënt groeien de insecten op verschillende afvalstromen, wat scheiden ze uit en wat zijn de milieueffecten hiervan? Kunnen insectenlarven dienen als omgevingsverrijking voor biggen en vleeskuikens en op deze manier welzijnsproblemen verminderen?

Hiervoor werken verschillende groepen samen, met expertises op het gebied van diergedrag en welzijn, diervoeding, milieu en insecten. De antwoorden op deze vragen worden gecombineerd in een scenario-analyse.  Hierin worden zowel de afwentelingen tussen milieu- en welzijnseffecten als ook de economische consequenties van verschillende toepassingen van insecten in het dieet van varkens en kippen vastgesteld.

Het project, waaraan twee promovendi en een onderzoeksassistent gaan werken, wordt gesubsidieerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Daarnaast investeren ForFarmers N.V., HatchTech B.V. en Bestico B.V. in het project.