Nieuws

WUR start met Material Flow Management: vernieuwende benadering van materiaalstromen en grondstoffengebruik

article_published_on_label
1 februari 2022

Eind 2021 heeft WUR een contract voor Material Flow Management ondertekend. Hiermee start WUR met een vernieuwende en hopelijk trendsettende benadering van materiaalstromen en grondstoffengebruik samen met de gekozen partners.

Wat is Material Flow Management?

WUR werkt aan een circulaire bedrijfsvoering zoals uiteengezet in de strategievisie op Circulaire Economie 2019-2030. De organisatie streeft naar een halvering van het gebruik van (abiotische) grondstoffen voor 2030. Dit kan door tijdens de hele gebruikscyclus van materialen te zorgen voor minder grondstoffenverbruik. Door bijvooorbeeld af te zien van producten (refuse), door producten slimmer te gebruiken (rethink) en door langer (her-) gebruik van producten en hun componenten binnen WUR of elders (recycle & reuse). Met Material flow management krijgt WUR grip op haar grondstofstromen met als doel om zoveel mogelijk grondstoffen zolang mogelijk in de keten te kunnen houden. Hierbij wil WUR niet alleen kijken naar de “end-of-life” van producten en duurzame verwerking, maar ook juist naar de instroom van grondstoffen (inkoop) om te zorgen dat de producten/grondstoffen die binnenkomen ook goed her te gebruiken of te recyclen zijn.

Van één uitvoerder naar meerdere samenwerkingspartners

Afgelopen periode liepen een aantal contracten voor afvalinzameling en verwerking af. In het nieuwe aanbestedingstraject is WUR op zoek gegaan naar intensievere vormen van samenwerking. Tijdens het aanbestedingstraject werd duidelijk dat het onvoldoende is om één afvalleverancier als enige uitvoerder verantwoordelijk te maken voor de vooruitstrevende ambities. Een partnerschap met meerdere partijen kan hierin wel voorzien en heeft duidelijke meerwaarde.

Grondstoffenverwerkingsbedrijf PreZero en ingenieurs- en adviesbureau Witteveen + Bos zijn in het traject naar voren gekomen als de beste partners om invulling te geven aan het Material Flow Management binnen WUR. Zij krijgen de ruimte én verantwoordelijkheid om in de hele gebruikscyclus te werken aan minder grondstoffengebruik.

Finding Answers Together

Tijdens de ondertekening van het contract benadrukte Rens Buchwaldt (lid Raad van Bestuur van WUR) dat dit contract een belangrijke stap is voor het bereiken van WUR’s circulariteitsambitie. Het contract is een sprekend voorbeeld van de WUR missie “Finding Answers Together”. Samen optrekken om de circulaire bedrijfsvoering te verwezenlijken.