Nieuws

Waakzaam op Botrytis

Gepubliceerd op
19 februari 2014

Botrytis is vooral in de winterperiode een schimmel om alert op te zijn. De planten zijn gevoeliger en zeker in teelten waar weinig gestookt wordt, is er al snel voldoende vocht aanwezig voor de schimmel om te kiemen.

Uit monitoringsonderzoek van de afgelopen jaren bij gerbera, roos, cyclaam en tomaat weten we dat een stijging van de sporendruk in de kas vooral optreedt bij aanwezigheid van besmette planten. Het meten van sporen in de kaslucht geeft een beter zicht op stijgingen of dalingen in de sporendruk en toename van besmettingshaarden.

Meten van sporen in de kaslucht

Wageningen UR Glastuinbouw werkt aan doorontwikkeling van snellere meetmethodes. Binnen het Interreg project Gezonde Kas wordt een sporenmeter ontwikkeld waarmee direct op de locatie het aantal sporen te meten is binnen één uur. Nieuwsgierig? Bekijk dan de film in dit bericht.

Maar u kunt nu ook zelf al aan de slag en meten hoe het met de sporendruk in uw eigen kas is gesteld. Specifieke voedingsplaten voor Botrytis zijn voor slechts 3,50 euro per stuk te bestellen. Na 5 dagen is dan een indicatie van de sporendruk bekend.

Neem gerust contact voor meer informatie (jantineke.hofland-zijlstra@wur.nl, Tel. 0317-485694). Wij helpen u graag!