Persbericht

Waar het dierenleven eindigt, start het ethische debat

Gepubliceerd op
26 februari 2016

Dieren worden massaal gedood in slachthuizen of geruimd bij een crisis. Sommige vinden individueel de dood, zoals bij de jacht, in een laboratorium of als ze een noodzakelijk ‘spuitje’ krijgen bij de dierenarts. Het doden en de dood van een dier roert de mens of maatschappij in meerdere of mindere mate. Welke zienswijzen en onderliggende waarden spelen een rol bij het doden van dieren? Is er een betekenisverschil tussen het doden van een dier versus de dood van een dier? Bij deze ethische vragen staat het nieuwe boek The end of animal life: a start for ethical debate uitgebreid stil.

In het studieboek over het dierenleven en doding belichten de twee redacteuren Franck Meijboom (Universiteit Utrecht) en Elsbeth Stassen (Wageningen University) de onderliggende waarden en theorieën bij het doden van dieren en de ethische aspecten in verschillende dierpraktijken. Denk aan productiedieren in de intensieve veehouderij, gezelschapsdieren thuis en proefdieren in laboratoria. De redactie stelde hiervoor een interdisciplinaire groep schrijvers samen uit binnen- en buitenland.

Waardeoordelen over dierenlevens

De auteurs stellen dat het doden van dieren weliswaar een dagelijkse activiteit is, maar geen  moreel neutralebezigheid. Consumenten en maatschappelijke organisaties maken zich vaak zorgen over het welzijn van het levende dier voordat  het wordt geslacht, en stellen ook vragen over de zin van doding uit oogpunt van faunabeheer, zoals vanwege de levensvatbaarheid van een populatie. Anderen wijzen het dieren doden af wanneer het vlees de bron is van ons voedsel, of zij vinden dat het bereiken van wetenschappelijke doelen nooit over de rug van proefdieren mag gaan. Het is duidelijk: een standaardoplossing over het lot van dierenlevens is niet te formuleren.

De auteurs gaan ook in het boek met de ondertitel Ethical and societal considerations on killing animals  in op de pluriformiteit van zienswijzen over het leven en de dood van dieren. Zij laten met een overzicht van ethische uitgangspunten zien hoe morele vooronderstellingen over het doden van dieren bepalend zijn voor de diversiteit aan meningen. Na deze theoretische uitweidingen beschrijven zij ethische praktijkgevallen in bijvoorbeeld wildbeheer, visserij, viskwekerijen, dierexperimenten, de (intensieve) veehouderij en bij gezelschapsdieren. Hiermee kunnen dierenartsen, studenten en docenten, maar ook beleidsmakers en andere professionals die met dieren werken ethisch en moreel goed overwogen besluiten nemen.

Publicatie

The end of animal life: a start for ethical debate. Ethical and societal considerations on killing animals. Franck L.B. Meijboom en Elsbeth N. Stassen. Wageningen Scientific Publishers 2016, 272 pagina’s, ISBN 978-90-8686-260-3.