Nieuws

Waarom werkt vaccinatie onvoldoende bij uitroeiing vogelgriep H5N1 in Indonesië?

Gepubliceerd op
10 januari 2014

Om een antwoord op bovenstaande vraag te krijgen, deed Okti Nadia Poetri experimenteel onderzoek naar het effect van vaccinatie op het stoppen van verspreiding van vogelgriep in Indonesië. Op 21 januari 2014 hoopt Poetri op dit onderzoek bij Universiteit Utrecht te promoveren.

Hoogpathogene aviaire influenza (HPAI), in de volksmond ook wel vogelgriep genoemd, wordt beschouwd als een grote bedreiging voor zowel de pluimveehouderij als de volksgezondheid. Hoogpathogene vogelgriep H5N1 is in Thailand en in Europa succesvol bestreden onder andere dankzij ruimingen en strikte biosafety maatregelen. Toen in 2004 in Indonesië H5N1 werd geconstateerd, stuitte ruiming op veel bezwaren bij boeren onder andere omdat er geen middelen ter beschikking waren voor compensatie. Daardoor kon het virus zich verder verspreiden. Niet alleen onder pluimvee is de ziekte sterk verspreid, nergens anders ter wereld zijn er zoveel gevallen van vogelgriep bij mensen geconstateerd.

In Indonesië tracht men de ziekte te bestrijden door vaccinatie van kippen gehouden op grote commerciële bedrijven. Naast de effectiviteit van vaccinatie onderzocht Poetri waarom uitbraken van vogelgriep in gevaccineerde pluimveekoppels toch af en toe optreden.

Poetri beschrijft dat met serologische testen bepaald kan worden of een specifieke vaccinstam bescherming kan bieden tegen een circulerend virus. Door toepassing van de test zou het aantal dierexperimenten nodig voor het bepalen van effectiviteit van een vaccin kunnen reduceren. Haar onderzoek zou kunnen bijdragen aan een verbetering van de huidige vaccinatiestrategie in Indonesië.

Dr. Guus Koch, CVI, ondersteunde Poetri in haar onderzoek als co-promotor. Dr. Ivo Claassen, CVI, heeft enkele jaren in Indonesië gewerkt ter ondersteuning van het Indonesian-Netherlands Partnership on the Prevention and Control of Highly Avian Influenza, waarin Poetri betrokken raakte bij het onderzoek naar de werkzaamheid van HPAI H5N1-vaccinatie.

Promotie Okti Nadia Poetri

Datum en tijd: 21/1/2014 12:45
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Faculteit: Faculteit Diergeneeskunde
Proefschrift: Towards an improved vaccination programme against highly pathogenic avian influenza in Indonesia
Promotor 1: Prof. dr. J.A. Stegeman
Copromotor 1: Dr. A. Bouma
Copromotor 2: Dr. G. Koch