Nieuws

Wageningen Bioveterinary Research, nieuwe naam voor Central Veterinary Institute (CVI)

Gepubliceerd op
9 september 2016

Vanaf 6 september 2016 is de naam van Central Veterinary Institute (CVI) gewijzigd in Wageningen Bioveterinary Research. De nieuwe naam Wageningen Bioveterinary Research weerspiegelt de focus op de volle breedte van biomedisch onderzoek in de humane en veterinaire sector, vanzelfsprekend daarbij gebruikmakend van de sterke veterinaire basis.

Juridisch blijft de structuur van de organisatie gelijk. Wageningen University behoudt zijn huidige juridische naam en de Stichting Landbouwkundig Onderzoek (Stichting DLO) krijgt de juridische naam Stichting Wageningen Research.

Contactgegevens voor Wageningen Bioveterinary Research:
Telefoon: +31 320 238 207
E-mail: info.bvr@wur.nl
Website: www.wur.nl/bioveterinary-research
Twitter: @WURbvr

Wageningen University en onderzoeksinstituten zijn verder gegaan als één merk: ‘Wageningen University & Research’. Wageningen University fuseerde in 1998 met de onderzoeksinstituten die in Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) verenigd waren. Door zich als één organisatie te presenteren, wil Wageningen University & Research (WUR) beter duidelijk maken waar zij voor staat: een combinatie van een universiteit en marktgerichte research-instituten die zowel in Nederland als internationaal uniek is.

Het logo van Wageningen University & Research is tevens het logo voor Wageningen Bioveterinary Research.

Wageningen Bioveterinary Research: “Wij verzoeken om dit nieuwsbericht door te sturen aan andere belanghebbenden. In de komende tijd kunt u af en toe nog ons oude logo tegenkomen, daar wij ervoor gekozen hebben om een deel van onze middelen gefaseerd te vervangen.”

WUR_logo_1000px_8ff504ba_490x330.gif.png