Nieuws

Wageningen Bioveterinary Research toezichthouder voor toetsen dierziekten IBR en BVD

Gepubliceerd op
11 januari 2018

LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) willen de dierziekten IBR en BVD aanpakken. Doel is dat alle rundveebedrijven BVD-vrij en IBR-vrij worden met behulp van onder andere laboratoriumdiagnostiek. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is aangesteld als toezichthouder op laboratoria.

Aanpak IBR en BVD

Voorzien is de aanpak van Infectieuze rhinotracheïtis (IBR, ofwel koeiengriep) en Bovine Virale Diarree (BVD) in eerste instantie te baseren op een verplichting voor melkveehouders via de leveringsvoorwaarden van de zuivelondernemingen en via een stimuleringsregeling BVD voor niet-melk leverende bedrijven. Waar toepassing van diagnostiek nodig is, moeten bedrijven gebruik maken van een toegelaten laboratorium.

Beheer regeling door ZuivelNL

Op verzoek van de sectororganisaties beheert ZuivelNL de regeling voor toelating van laboratoria. In de betreffende protocollen IBR (Pdf-bestand) en BVD (Pdf-bestand) zijn de achtergronden en het toetsingskader beschreven. Door de regeling zijn de laboratoriumuitslagen, ongeacht het laboratorium, betrouwbaar en uitwisselbaar en toepasbaar voor de landelijke aanpak van IBR en BVD. WBVR houdt toezicht op de laboratoria en adviseert ZuivelNL over toelating. Toegelaten laboratoria moeten alle resultaten die van belang zijn voor de aanpak van IBR en BVD leveren aan een centrale databank.

Aanvraagformulier toelating laboratoria

Laboratoria die dat willen, kunnen toelating aanvragen bij ZuivelNL via het Aanvraagformulier toelating laboratoria (Word-bestand). Na afhandeling van de aanvraag door ZuivelNL zal WBVR contact opnemen met het laboratorium voor het opstarten van de toetsingsprocedure.