Nieuws

Wageningen Campus genomineerd voor ‘Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit’

Gepubliceerd op
21 januari 2014

De campus van Wageningen UR, is één van de tien kanshebbers voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2014 (GPRK 2014). Dit is een tweejaarlijkse prijs van de provincie Gelderland voor opmerkelijke en inspirerende projecten.

Wageningen Campus maakt ook kans op de Publieksprijs 2014, een bedrag van € 5.000,-, waarvoor via internet kan worden gestemd door het publiek.

De genomineerde projecten zijn geselecteerd vanwege hun speciale bijdrage aan de Gelderse omgeving, passend binnen het provinciale thema ‘Ademruimte voor steden en dorpen’. Het gaat daarbij om niet-alledaagse oplossingen en ideeën die zijn uitgevoerd met elan, ambitie, durf en experiment.

Wageningen Campus

Op Wageningen Campus wordt ruimte gecreëerd voor innovatie en ontmoeting tussen wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven. Het open parklandschap van de Wageningen Campus biedt hiervoor een inspirerende plek. Het gebied kenmerkt zich door een open middenterrein met daarop architectonisch opvallende gebouwen als ‘monolieten’ in het landschap. De Campus is ook aantrekkelijk voor bezoekers, iedereen is welkom om de architectuur te komen bekijken of de kunstroute (met inmiddels al meer dan 20 kunstwerken) te lopen.

“Wageningen UR en haar Campus zijn heel belangrijke onderdelen van de stad Wageningen. We willen er voor blijven zorgen dat het daadwerkelijk onderdeel blijft uitmaken van de stad, ondanks de ligging aan de rand van de stad. De verbindingen met de stad en regio FoodValley gaan we ruimtelijk en functioneel versterken. De gemeente is trots op de aanwezigheid van de Wageningen UR en op de nominatie voor deze prijs. Ik hoop dan ook van harte op veel stemmen zodat we terecht gaan winnen!”, aldus wethouder Michiel Uitdehaag van de gemeente Wageningen. 

Stemmen

Op www.gelderland.nl/gelderseprijs staan alle tien genomineerde projecten met achtergrond informatie. Iedereen die een stem uitbrengt, maakt kans op een prijs. Stemmen kan tot uiterlijk donderdag 27 februari 2014, tot 12.00 uur. Op 5 maart wordt de winnaar bekend gemaakt.

Breng je stem uit