Nieuws

Wageningen Economic Research nodigt u uit om samen een Innovatie-agenda te herformuleren

Gepubliceerd op
9 september 2016

Wetenschap, technologie en innovatie zijn essentieel om de stabiliteit in Europa te behouden, banen te creëren en de kwaliteit van het leven te verbeteren. Uw dagelijks leven wordt sterk beïnvloed door de vooruitgang in onderzoek en innovatie. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op gebied van ICT en gezondheidzorg. Het is daarom belangrijk dat onderzoek beter tegemoet komt aan behoeften van de samenleving, aan uw behoeften.

Wageningen Economic Research nodigt u, als burger van Nederland, uit om samen met onderzoekers, stakeholders, beleidsmakers en burgers de Europese Onderzoeks- en Innovatie-agenda te herformuleren, bijvoorbeeld op gebied van gezondheid of duurzaamheid. Deelname aan deze online consultatie geeft u de kans om te delen wat u belangrijk vindt en waarvan u denkt dat onderzoek nodig is. Dit traject is onderdeel van het CIMULACT project– Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020.