Nieuws

Wageningen Economic Research prognosticeert toekomstig aanbod biggen en slachtvarkens

Gepubliceerd op
22 juni 2017

In de varkenssector is behoefte aan een prognose van het aanbod van biggen en slachtvarkens. Een eventuele toe- of afname van het aantal biggen en slachtvarkens voelen slachterijen en veevoerbedrijven direct in hun omzet. Wageningen Economic Research heeft hiervoor de Inseminatiemonitor ontwikkeld. Het aanbod aan biggen en slachtvarkens vertoont sinds begin 2016 een stijgende lijn. Het slachtvarkensaanbod zal tot oktober 2017 naar verwachting nog stijgen met 2% ten opzichte van het aanbod in juni.

Met deze monitor wordt het verloop bijgehouden van het aantal inseminaties bij varkens. De aantallen inseminaties geven een prognose van het aanbod van biggen over circa zes maanden en van slachtvarkens over circa 10 maanden. De aantallen worden per vier weken opgevraagd bij de vijf Nederlandse KI-bedrijven (kunstmatige inseminatie) en vertaald in een trend ten opzichte van 2014. Er is sprake van een duidelijk seizoenspatroon in inseminaties. Hiervoor wordt gecorrigeerd om de nadruk te leggen op afwijkingen van het verwachte aanbod.

Het instrument is nog in ontwikkeling. Zo wordt er bijvoorbeeld nog niet gecorrigeerd voor de autonome groei in zeugproductiviteit (per inseminatie stijgt het aantal geboren en afgeleverde biggen). Om de bruikbaarheid van de Inseminatiemonitor te optimaliseren, wordt input vanuit de sector op prijs gesteld. Neem hiervoor contact op met Robert Hoste, econoom Varkensproductie bij Wageningen Economic Research.

Wageningen Economic Research prognosticeert toekomstig aanbod biggen en slachtvarkens