Nieuws

Wageningen Marine Research onderzoekt mogelijkheden van zeewierproductie in Noord-Holland

Gepubliceerd op
26 januari 2017

De komende anderhalf jaar onderzoekt Wageningen Marine Research waar de grootste kansen liggen in Noord-Holland voor economische ontwikkelingen in de zeewierproductie, en hoe deze optimaal te benutten. Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van de Provincie Noord-Holland, in samenwerking met ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) en het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee). Het doel van het project is om investeringen en economische activiteiten in de zeewiersector aan te trekken naar de Provincie Noord-Holland.

Wageningen Marine Research werkt al jaren aan de kennis voor de verduurzaming van aquacultuur, visserij en “Blue Growth” (nieuwe economische activiteiten op zee die leiden tot economische groei en zorgen voor een duurzaam beheer van het ecosysteem). Natuur- en sociaalwetenschappers ontwikkelen gezamenlijk innovatieve concepten voor maatschappelijk relevante vraagstukken zoals duurzame productie en het gebruik van zeewier, en bijvoorbeeld ook het in kaart brengen van de risico’s en kansen rond aquacultuur binnen windmolenparken op zee.

Kennisnetwerk

Wetenschappers en ondernemers werken nauw samen om een kennisinfrastructuur op te bouwen, die gericht is op ontwikkeling van de relevante kennis, bedrijvigheid en innovatie. Hiervoor worden de kansen en mogelijkheden in Noord-Holland in kaart gebracht door een marktanalyse te maken van de hele zeewierketen, d.w.z. van de manieren van zaaien en oogsten tot verwerken en produceren van zeewier.

Nationaal Programma Zeewier

De provincie sluit met dit project aan bij het Nationaal Programma Zeewier van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu en Rijkswaterstaat. In het project worden academische en toegepaste kennis en pionierende ondernemingen gekoppeld aan de bestaande faciliteiten in Noord-Holland.