Nieuws

Wageningen UR Glastuinbouw sluit overeenkomst met Hortivation over strategische samenwerking

Gepubliceerd op
19 april 2016

Op 19 april 2016 tekenden Theo Sanders en Harm Maters namens 10 leden van de Stichting Hortivation en Sjaak Bakker namens Wageningen UR Glastuinbouw een overeenkomst voor strategische samenwerking.

De samenwerking omvat naast individuele ondersteuning van de aangesloten leden door Wageningen UR Glastuinbouw, het samen opzetten en uitvoeren van nieuwe innovatieprojecten die voor alle leden van belang zijn bij het behoud en versterken van hun marktpositie.
Er zijn tien Hortivation leden betrokken bij deze nieuwe samenwerking: Alcomij,  Boal,  Certhon, Dalsem,  Gakon Kassenbouw, Glasimport Greenhouses, Maurice Kassenbouw, Metazet, Prins Kassenbouw, en Van der Hoeven groep. Na de ondertekening werd daarvoor gelijk de eerste stap gezet. Zij gaan met Wageningen UR aan de slag met het eerste project “Vaststellen norm voor het meten van optische eigenschappen van (diffuse) kasdek- en schermmaterialen”. Dit project moet resulteren in een NEN norm voor de lichtdoorlatendheid van transparante kasmaterialen. De tweede stap deze middag betrof de prioriteiten stellen binnen de strategische samenwerking voor de jaren 2016/2017.

De Stichting Hortivation (voorheen Storeka), richt zich op technische innovaties en kennismanagement in de Glastuinbouw. Haar internationaal opererende leden zijn actief met de ontwikkeling en wereldwijde levering van kasproductie systemen. Hortivation heeft de ambitie om met en voor haar leden de toppositie van Nederland op het vlak van “integrated growing systems” te waarborgen.

Wageningen UR Glastuinbouw werkt aan een aantal thema’s die bepalend zijn voor het succes in de Glastuinbouw en draagt met haar activiteiten bij aan een duurzame en een concurrerende tuinbouw. De samenwerking vormt een onderdeel van de strategie van Hortivation om de innovaties te versterken op het grensvlak van de techniek en het gewas, één van de kerncompetenties van Wageningen UR Glastuinbouw.

Van links naar rechts: Sjaak Bakker (Wageningen UR Glastuinbouw), Harm Maters en Theo Sanders (Hortivation).
Van links naar rechts: Sjaak Bakker (Wageningen UR Glastuinbouw), Harm Maters en Theo Sanders (Hortivation).