Nieuws

Wageningen UR Glastuinbouw verzorgde tuinbouwpresentatie voor president Xi Jinping

Gepubliceerd op
24 maart 2014

Tijdens het tweedaags staatsbezoek aan Nederland kreeg de Chinese president Xi Jinping, in aanwezigheid van Koning Willem Alexander en Koningin Máxima en staatsecretaris Sharon Dijksma, een toelichting over de melkproductie en zuivelindustrie én de glastuinbouw in de Keukenhof. Wageningen UR Glastuinbouw heeft daarbij gezorgd voor het tuinbouwgedeelte van de fotopresentatie, de opstelling met de ledbelichting bij tomaat en het grote scala aan getoonde groenteproducten.

Na een algemene introductie door Loek Hermans, lid van de Eerste Kamer, over de tuinbouwsector in Nederland gaf Sjaak Bakker, manager van Wageningen UR Glastuinbouw, een korte toelichting over de innovaties die gezorgd hebben voor de hoge productieniveaus per m2 kas en de mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Hij noemde voorbeelden, zoals het gebruik van de substraatteelt met optimale water- en nutriëntendosering, de moderne computergestuurde klimaatbeheersing en toepassing van belichting waaronder led. Hij refereerde daarbij nog aan het recente bezoek van koningin Máxima aan Wageningen waarin zij uitleg kreeg over het verhogen van het vitamine C-gehalte bij tomaat door toepassing van ledbelichting.

Tag toont houdbaarheid

Daarnaast toonde Bakker de Pasteur sensor tag, die toegepast kan worden in de logistieke keten. Deze, in samenwerking met Wageningen UR Food en BioBased Research ontwikkelde, tag geeft onder meer aan onder welke omstandigheden het geoogste product is vervoerd, en wat de werkelijke houdbaarheid is.

Verbetering zaadkwaliteit

Tenslotte gaf Jan Willem Breukink van Incotec een toelichting over de verdelingssector en verbetering van de zaadkwaliteit. Hiermee werden zoveel mogelijk aspecten van de volledige ketenbenadering, noodzakelijk voor een hoogwaardige productie en voedselveiligheid, aan de orde gesteld. Dit sloot uitstekend aan bij de behoeftes die er in China leven over deze thema’s zodat er voldoende mogelijkheden liggen om de samenwerking met China op deze onderwerpen te versterken

Meer informatie