Nieuws

Wageningen UR Livestock Research participeert in SBIR-projecten ammoniakuitstoot

Gepubliceerd op
23 januari 2014

Vier projectvoorstellen waarin Wageningen UR Livestock Research participeert, hebben een Small Business Innovation Research (SBIR) gewonnen. De projecten dragen bij aan de vermindering van de ammoniakuitstoot in Nederland en kunnen dankzij deze aanbestedingsregeling nu van start gaan.

Het gaat om de volgende vier projecten:

 • Maximale weidegang voor minimale ammoniakemissie in samenwerking met Natuurweide,
 • Slimme Varkens in samenwerking met MOJO Innovatieve Stalsystemen BV,
 • Terugdringen van ammoniakuitstoot door middel van bieten perspulp silage  in samenwerking met Duynie Holding
 • Het Omgekeerde Koemodel  in samenwerking met VSM Automatisering BV.

In totaal hebben negen projectvoorstellen een SBIR gewonnen voor het verminderen van de uitstoot van ammoniak in Nederland met voer- en managementregelen. Er waren vijfentwintig voorstellen ingediend.

SBIR is een regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met SBIR daagt de overheid ondernemers uit om maatschappelijke problemen op te lossen met innovatieve producten of diensten.

Links en contactpersonen

Projectvoorstel ‘Maximale weidegang voor minimale ammoniakemissie’

 • Indiener: vereniging natuurweide, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en Wageningen UR Livestock Research
 • Contactpersoon: Gerard Migchels

Projectvoorstel ‘SSLIM(M)E Varkens’ (slimme sturing van lig- en mestgedrag)

 • Indiener: MOJO Innovatieve Stalsystemen. B.V., in samenwerking met Monteny Milieu Advies  en Wageningen UR Livestock Research
 • Contactpersoon: Andre Aarnink

Projectvoorstel ‘Terugdringen van ammoniakuitstoot d.m.v. bieten perspulp silage’

 • Indiener: Duynie Holding B.V., in samenwerking met de SuikerUnie en Wageningen UR Livestock Research (VIC Sterksel)
 • Contactpersoon: Andre Aarnink

Projectvoorstel ‘Het Omgekeerde Koemodel

 • Indiener: VSM automatisering B.V.,  Duynie Holding B.V., in samenwerking met Core|Vision B.V. en Wageningen UR Livestock Research
 • Contactpersoon: Bennie van der Fels