Wageningen UR biedt via ‘Statistiekhotel’ ondersteuning aan PPS

Nieuws

Wageningen UR biedt via ‘Statistiekhotel’ ondersteuning aan PPS-projecten

Gepubliceerd op
24 september 2015

Wageningen UR is gestart met een ‘Statistiekhotel’. Dit initiatief geeft bestaande of nieuwe Publiek Private Samenwerkingen (PPS) de mogelijkheid extra financiering aan te vragen op het gebied van toegepaste statistiek en data-analyse. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 13 oktober.

Heb ik de juiste analyse gebruikt voor mijn data? Zijn mijn conclusies terecht? Hoe kan ik mijn experimenten zo goed mogelijk opzetten? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen, die opdoemen in de voorbereiding en uitvoering van experimenten. Wageningen UR huist één van de grootste groepen Toegepaste Statistiek in Nederland, met ruime ervaring op het gebied van consultancy en samenwerking in PPS-en. Niet alleen bovengenoemde vragen, maar ook onderwerpen als multivariate analyse, onzekerheidsanalyse en gevoeligheidsanalyse behoren in Wageningen tot de core business.

Dutch Tech Centre for Life Sciences

Het Statistiekhotel is opgenomen in de lijst van Technologiehotels van het Dutch Techcentre for Life Sciences. Deze hotels dragen bij aan het verwezenlijken van de doelen van de  topsectoren Life Sciences en Gezondheid, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Agri en Food. Doelen van de hotels zijn onder andere het beschikbaar maken van unieke faciliteiten en expertise voor andere academische groepen en het bedrijfsleven en het stimuleren van nieuwe interacties tussen onderzoeksgroepen en technologieproviders.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van het Statistiekhotel? Kijk dan op de website van het Dutch Techcentre for Life Sciences of neem contact op met Ron Wehrens.