Nieuws

Wageningen UR en AMC starten samen met lokale bevolking groot anti-malaria onderzoek in Malawi

Gepubliceerd op
20 maart 2014

Wageningen UR en het Academisch Medisch Centrum (AMC) gaan in Zuid-Malawi gedurende vijf jaar anti-malaria-onderzoek doen. Het onderzoek moet in die periode leiden tot een aanzienlijke vermindering van het aantal door malaria overleden kinderen en volwassenen. De lokale bevolking zal in het onderzoek een centrale en actieve rol spelen door middel van een participatoire benadering.

In de eerste drie jaren van het onderzoek wordt de effectiviteit en de economische haalbaarheid van verschillende combinaties van drie anti-malaria-technieken onderzocht. In de jaren vier en vijf zal de beste combinatie van technieken in het gebied in de praktijk worden gebracht. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Stichting Dioraphte en The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Voor het onderzoek is een bedrag van 5 miljoen euro toegekend.

Anti-malaria-programma in Majete Wildlife Reserve

Majete_Wildlife_Reserve.jpg

In het zuiden van Malawi ligt het Majete Wildlife Reserve. Het wildbeheer in het park wordt al geruime tijd ondersteund door de Stichting Dioraphte. Mede naar aanleiding daarvan vroeg de Stichting Dioraphte aan Willem Takken van Wageningen UR en Michèle van Vugt van het AMC om te onderzoeken of een anti-malaria-programma rondom het park, een positieve impact zou kunnen hebben op de volksgezondheid en het park.

Onderzoekers Takken en Van Vugt onderzochten ter plaatse de mogelijkheden en perspectieven. Zij kwmaen tot de conclusie dat malaria momenteel in het gebied niet goed beheerst kan worden en dat de infectieziekte zorgt voor het sterker optreden van andere ernstige ziektes. Ook concludeerden ze dat de slechte gezondheid van de lokale bevolking een bedreiging vormt voor het wildbeheer in het Majete-park. Bij modern wildbeheer wordt de lokale bevolking ingeschakeld op een manier dat ze er ook sociaal-economisch op vooruit gaan, en malaria is hiervoor een struikelblok.

Gecombineerde aanpak malariabestrijding

Naar aanleiding van de bevindingen van beide onderzoekers en de door hun ontwikkelde aanpak, heeft de Stichting Dioraphte besloten om financiële steun te geven. De aanpak is een combinatie van onderzoek voor het identificeren van de best bruikbare techniek of combinatie van technieken én een uitrol van de beste methode.

Tijdens de onderzoekfase zullen op drie plaatsen rond het Majete-park proeflocaties worden opgezet. Op iedere proeflocatie zal de effectiviteit worden bestudeerd van verschillende combinaties van drie technieken:

  • afdichten van woningen met insectenroosters
  • met een biologisch middel behandelen van stilstaand water, dat als kraamkamers voor malariamuggen fungeert
  • de zogenoemde Roll Back-techniek, een combinatie van het gebruik van klamboes en medicatie.  

Wageningen UR experts op het gebied van vector biologie en participartoire communicatie

Bij het project zijn deskundigen uit sterk verschillende wetenschappelijke disciplines betrokken. Wageningen UR brengt experts in op het terrein van vector biologie en participartoire communicatie in en het AMC experts op het gebied van infectieuze ziektes en epidemiologie. Goede kennis over processen binnen de lokale gemeenschap is cruciaal voor het succes van het onderzoek en de uitrol van de beste methode. Daarom wordt ook samengewerkt met sociologen van de Universiteit van Malawi. De Liverpool School of Tropical Medicine ondersteunt het onderzoek met de analyse van de verschillende combinaties van technieken. Dankzij de financiering kunnen voor het onderzoek vier jonge onderzoekers worden aangesteld als promovendi.

Lokale bevolking in Malawi speelt actieve rol

De lokale bevolking, zo’n 130.000 mensen, die verenigd zijn in ongeveer 20 Community-based Organzations (CBOs) rondom het Majete-park, zal een centrale en actieve rol spelen in het onderzoek. Zij zullen de huizen aanpassen,  stilstaand water behandelen, de klamboes verspreiden en dergelijke. Daarmee is de onderzoekfase praktisch gelijk aan de situatie die na het onderzoek en de uitrol ontstaat, als de onderzoekers veel minder bij het gebied betrokken zullen zijn. De lokale bevolking zal door het onderzoek ook beter toegerust worden om beslissingen te nemen rondom de volksgezondheid.