Wageningen UR en TNO zoeken partners voor onderzoek naar verwaarding eiwitstromen

Nieuws

Wageningen UR en TNO zoeken partners voor onderzoek naar verwaarding eiwitstromen

Gepubliceerd op
7 april 2015

Op 1 april 2015 is het innovatieprogramma ‘Biorefinery for raw materials and flexibility’ van Wageningen UR Food & Biobased Research en TNO van start gegaan. Onderdeel van dit programma vormen drie samenhangende onderzoeksprojecten waarin onderzoek naar verwaarding van eiwitstromen voor voedsel- en technologische toepassingen centraal staat. Binnen dit onderzoek is ruimte voor nieuwe partners.

De onderzoeksprojecten richten zich op drie reststromen met perspectief: bladmateriaal, perskoek van oliezaden en bijproducten uit de vis- en vleesindustrie. Voor bedrijven en overheden die interesse hebben in verwaarding van dit type reststromen, óf met een specifieke interesse in eindproducten op basis van eiwitten, ontwikkelen Food & Biobased Research en TNO kennis en technologie die de inzetbaarheid van resteiwitten in voedsel en technologische toepassingen zal verhogen. Partijen kunnen nu instappen in dit vooralsnog tweejarige onderzoeksprogramma, dat voor de zomer van 2015 van start gaat.

Portfolio aan technologieën ingezet voor maatwerk

Om tot slimme marktcombinaties te komen, werken Food & Biobased Research en TNO met een brede benadering om nieuwe waardeketens te onderzoeken voor deelnemende bedrijven en overheden. Vanuit de specifieke kennisbehoefte van deelnemende partners wordt gekeken naar verschillende vraagstukken, zoals die rondom functionaliteit, stabiliteit en veiligheid van eiwitstromen. Afhankelijk van de behoefte van deelnemende bedrijven en overheden ontwikkelen Food & Biobased Research en TNO de meest relevante combinatie van beschikbare technologieën om optimaal, hoogwaardig gebruik van eiwitrijke reststromen te kunnen maken. Vanuit een breed spectrum van technologieën wordt toegewerkt naar maatwerkvragen van bedrijven, zodat het onderzoek antwoord geeft op specifieke vraagstukken en aanvullende waarde voor partners genereert.

Voedsel en niet-voedsel toepassingen

Verschillende agrifood reststromen, zoals blad en loof, maar ook reststromen uit perskoeken, of bijproducten uit de vis- en vleesindustrie, zijn een belangrijke bron van eiwitten. Food & Biobased Research en TNO hebben jarenlange ervaring met de verwaarding van reststromen en voedseltoepassingen. Door kennis en expertises te bundelen en verschillende disciplines bij elkaar te brengen willen beide onderzoeksorganisaties nieuwe toepassingen voor eiwitstromen verkennen. Daarbij wordt uitgegaan van de meest hoogwaardige toepassing, niet alleen voor voedsel, maar ook voor diervoeding en technologische toepassingen.

Eiwitten spelen een belangrijke rol in voedingsmiddelen en veevoerproducten, maar kunnen ook geschikt zijn voor technologische toepassingen, zoals coatings, lijmen en groene chemicaliën. De verwachting is dat de markt voor deze groene grondstoffen de komende jaren gaat groeien. Food & Biobased Research doet al verschillende jaren onderzoek naar technologische toepassingen van eiwitten, en ontwikkelt technologieën om biomassa zo mild mogelijk te kunnen ontsluiten. In samenhang met het sterke TNO en Wageningen UR-portfolio op het gebied van eiwittechnologieën vormt deze nieuwe marktbenadering een uniek onderdeel van de projecten.

Aanmelden tot 30 mei

Geïnteresseerde bedrijven en overheden kunnen zich aanmelden tot 30 mei. Meer informatie is terug te vinden op de website: www.wur.nl/sip.

Samenhangende Innovatieprogramma’s

‘Biorefinery for raw materials and flexibility’ is één van de samenhangende innovatieprogramma’s (SIP’s) van TNO en Wageningen UR Food & Biobased Research. Wageningen UR Food & Biobased Research en TNO hebben als doelstelling in de toekomst hun kennis en expertise te bundelen op het gebied van voedsel-, voedings- en biobased-onderzoek. Dit biedt marktpartijen en overheid meerwaarde doordat zij maar bij één loket hoeven aan te kloppen om gebruik te kunnen maken van de complementaire expertises van TNO en Food & Biobased Research. Op 1 april 2015 startten de eerste twee programma’s waarin die één-loket functie voor toegepast onderzoek nadrukkelijk tot uiting komt. Dit zijn de programma’s ‘Customised processed food for quality and health’ en ‘Biorefinery for raw material availability and flexibility’.