Nieuws

Wageningen UR en Yili Dairy Group tekenen overeenkomst in bijzijn koning en president

Gepubliceerd op
24 maart 2014

Het Chinese zuivelconcern Yili Dairy Group en Wageningen UR hebben zondag 23 maart in Noordwijk een overeenkomst getekend voor samenwerking voor efficiënte, gezonde en milieuvriendelijke zuivelproductie in China. Zij deden dat in Noordwijk tijdens het staatsbezoek van de Chinese president, Xi Jinping, in het bijzijn van Z.M. Koning Willem-Alexander en de president.

De overeenkomst werd getekend door CEO Pan Gang van Yili en prof.dr. Martin Kropff, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR (University & Research centre). Met de overeenkomst zetten zij een eerste stap voor samenwerking op het gebied van technologische innovaties in de zuivelsector. Die hebben tot doel het verbeteren van de productie en de productiewijze van zuivelproducten in China.

Koning Willem-Alexander noemde in zijn toespraak de samenwerking tussen Yili en Wageningen UR als voorbeeld van hoe de samenwerking tussen China en Nederland vormgegeven kan worden: gericht op innovatie, op een voor beide landen belangrijk onderwerp, waarin Nederlands wat betreft kennis en expertise voorop loopt in de wereld. De Chinese President Xi Jinping gaf aan dat innovatie in de agrosector een van de hoogste prioriteiten heeft voor de economische ontwikkeling van China. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beklemtoonde het belang van de samenwerking: ‘In het buitenland is veel waardering voor de betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatiekracht van onze zuivelsector. Door die positie internationaal actief in te zetten, scheppen we groei en banen in Nederland. De expertise van de Wageningen UR kan daarin een belangrijke rol spelen.’

Eerder dit jaar, op 25 februari, opende Yili (Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd) al haar Europese R&D centrum op Wageningen Campus. Bij die gelegenheid legden Yili en Wageningen UR vast dat zij gaan institutioneel en wetenschappelijk gaan samenwerken op het gebied van de melkveehouderij, zuivelproductie en voedselveiligheid.

De nu getekende overeenkomst is daarvan een uitwerking, met het noemen van vijf concrete projecten die in 2014 zullen starten. Dit betreft onder andere: toepassen van ‘big data collection’ voor voedselveiligheid, het opzetten van een moedermelkbank en mestverwerkingstechnologie op grote rundveebedrijven. Naast deze vijf projecten zullen er nog meer projecten geformuleerd en geïnitieerd worden. Voor deze eerste vijf projecten trekt Yili een bedrag van 1 miljoen Euro uit.mmexport1395608377134.jpg