Nieuws

Wageningen UR enthousiast over oproep tot inrichting experimenteerruimtes voor vernieuwers in de voedselproductie

Gepubliceerd op
2 maart 2016

Op 29 februari stuurden een aantal stakeholders op het gebied van de agrofood een brief aan de leden van de Tweede Kamer, waarin zij pleiten voor het creëren van experimenteerruimte voor vernieuwers in de Nederlandse landbouw en voedsel wereld. Dat moet meer ruimte bieden voor innovatief werkende ondernemers en nieuwkomers om nieuwe vormen van voedselproductie , verwerking en distributie te testen en verder te ontwikkelen. En daarmee een versnelling te geven aan de omslag die nodig is om duurzaam en vitaal in de veranderende vraag naar hoogwaardig en integer voedsel te voorzien.

De initiatiefnemers –Youth Food Movement, Slow Food International, LTO Nederland, Slow Food Nederland, Innoleaps en CLM – schrijven in de brief dat ‘we terecht gekomen (zijn) in de versnelling van de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. De noodzaak voor een transitie naar een duurzaam voedselsysteem is niet alleen de boodschap van een alternatieve stroming, van milieuorganisaties of voedselbewegingen. Sectoren en ketens werken al langer aan verduurzaming van de voedselproductie, onder andere binnen de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij en de Alliantie Verduurzaming Voedsel. De stakeholders uit het regime, bedrijfsleven, overheid en belangenorganisaties, zien de noodzaak van verdere versnelling van de transitie en durven dit nu ook publiek uit te spreken, richting de achterban.’

Wageningen UR ondersteunt de oproep en wil graag met haar expertise middels onderzoek, onderwijs en waarde creatie bijdragen aan het verder bevorderen van innovatie in de sectoren gericht op duurzaamheid in een economisch gezond voedselsysteem . Samenwerking met de initiatiefnemers en andere stakeholders in de agrofood is daarbij uiteraard essentieel.