Nieuws

Wageningen UR gaat universiteitsmedewerkers Taiwan trainen

Gepubliceerd op
27 juni 2016

Vrijdag 24 juni hebben Chang-Hsien Tai, President National Pingtung University of Science and Technology en Dr. Sjaak Bakker, Wageningen UR een overeenkomst getekend voor het door Wageningen UR trainen van een aantal medewerkers van diverse Taiwanese universiteiten op het gebied van high tech glastuinbouw.

Training, lezingen en bedrijfsbezoeken

De drie weken durende training zal in het najaar worden gegeven door onderzoekers en docenten van Wageningen UR. Belangrijk onderdeel van de training is naast lezingen en oefeningen het bezoek aan een groot aantal vooraanstaande bedrijven in de Nederlandse glastuinbouw en de toeleverende industrie.

Bijdrage aan ontwikkeling Taiwanese tuinbouw

Taiwan wil de productie van tuinbouwproducten naar een hoger niveau tillen: hogere opbrengsten, betere kwaliteit en duurzamere teelt. De twaalf Taiwanese universiteitsmedewerkers zullen de opgedane kennis over tuinbouw, techniek én toeleverende industrie overdragen naar hun eigen studenten en aan collega’s. Dat zal bijdragen aan de ontwikkeling van de Taiwanese tuinbouw en de samenwerking van Nederlandse en Taiwanese bedrijven op dit gebied. 

De delegatie van het Department of Technological and Vocational Education van het Ministry of Education van Taiwan
De delegatie van het Department of Technological and Vocational Education van het Ministry of Education van Taiwan