Wageningen UR onderzoekt mogelijkheden doorontwikkeling Synergiepark InnoFase

Persbericht

Wageningen UR onderzoekt mogelijkheden doorontwikkeling Synergiepark InnoFase

Gepubliceerd op
26 maart 2015

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor synergetische samenwerking tussen bedrijven op InnoFase. Er zijn diverse projecten gestart waarbij de energetische of materiële output van het ene bedrijf gebruikt wordt als input voor het andere bedrijf. Zo kan afval van de één, een grondstof worden voor een ander. Inmiddels dienen zich door maatschappelijke en technische ontwikkelingen nieuwe, verdergaande mogelijkheden aan om tot industriële symbiose te komen. Wageningen UR gaat die mogelijkheden in kaart brengen en op basis daarvan één of meerdere scenario’s formuleren voor de doorontwikkeling van Synergiepark InnoFase.

Energie- en milieutechnologie

De bedrijven op InnoFase zijn met name gericht op energie- en milieutechnologie. Het zogenaamde ‘cascaderen’ van afvalstromen (afval de één = grondstof voor de ander) speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van InnoFase. Eén stap verder is de gedachte om alle energie- en materiestromen op het terrein onder te brengen in een gezamenlijke infrastructuur waar alle bedrijven op InnoFase gebruik van kunnen maken. Dit concept wordt aangeduid met de term industriële symbiose.

Themaprojecten

InnoFase draagt met het streven naar industriële symbiose bij aan zowel maatschappelijke doelstellingen (brandstoftransitie, klimaatdoelstellingen) als economische doelstellingen (betere concurrentiepositie van bedrijven, behoud van arbeidsplaatsen). De gemeente Duiven en de bedrijven zijn gestart met projecten binnen de volgende thema’s: Energie, Biogas, Integraal ketenbeheer, Verduurzaming zwaar transport en Ruimtelijke kwaliteit. Uiteraard wordt daarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kennis en inzichten die elders zijn opgedaan. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen Waterschap Rijn en IJssel en AVR rondom RWZI Nieuwgraaf; deze is gemodelleerd naar het voorbeeld van Kalundborg (Denemarken), waar ook afvalwater het startpunt vormde voor nieuwe ontwikkelingen.

Living lab

Op haar beurt kan Synergiepark InnoFase als living lab fungeren voor anderen in Nederland en Europa. Reden waarom actief gezocht wordt naar samenwerking met kennisinstellingen, zoals Wageningen UR. Wageningen UR kan kennis inzetten over biomassa, materialen, meststoffen, bioraffinage, nieuwe sanitatie en ruimtelijke kwaliteit. Verschillende onderdelen van Wageningen UR zijn betrokken bij Synergiepark InnoFase, zoals Alterra en  het instituut voor Food and Biobased Research en de leerstoelgroep Bedrijfskunde.

Financiering

Het nu gestarte onderzoek wordt deels gefinancierd vanuit het project ‘Adaptivie Circular Cities’  (ACC) van het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast draagt de gemeente Duiven financieel bij  en worden de bedrijven benaderd voor een bijdrage in mensuren.

Synergiepark InnoFase

Synergiepark InnoFase is hét bedrijventerrein in Duiven (Oost-Nederland) voor ondernemingen die actief zijn in energie- en milieutechnologie (EMT) en/of de biobased economy. Het park heeft een totale omvang van 60 hectare. Er is nog zo’n 14 hectare beschikbaar voor nieuwe bedrijven.

Meer weten over InnoFase?

kijk op www.innofase.nl en abonneer op de nieuwsbrief.