Nieuws

Wageningen UR opent praktijkcentrum voor eetbare insecten op 3 juli

Gepubliceerd op
19 juni 2014

Op donderdag 3 juli vanaf 16.00 uur is de officiële opening van Insectpoint, dat is gevestigd in het BioScience Center in Lelystad. In Insectpoint gaat Wageningen UR (University & Research centre) samen met ondernemers en collega-kennisinstellingen werken aan de ontwikkeling van de kweek van eetbare insecten voor de humane en dierlijke consumptie. De opening wordt verricht door gedeputeerde Jan Nico Appelman en Tijs Breukink, namens de Raad van Bestuur van Wageningen UR.

Er is nog veel te leren en te ontwikkelen op het gebied van eetbare insecten. Insectpoint gaat de interactie met ketenpartners, overheden, scholen en bedrijven aan. Het centrum biedt een breed scala aan faciliteiten voor onderzoek en verzorgt workshops, rondleidingen en excursies. Daarnaast worden er educatieve en informatieve programma's voor het publiek en het onderwijs ontwikkeld.

Alternatieve eiwitbronnen

Er is een dringende behoefte om te zoeken naar nieuwe en/of alternatieve eiwitbronnen. Uit onderzoek door bijvoorbeeld FAO en de Wageningen UR blijkt dat insecten zorgen voor een duurzaam en gezond alternatief. ‘Insecten zijn een belangrijke bron van hoogwaardige eiwitten, bovendien kunnen insecten duurzaam gekweekt worden door ze te voeden met reststromen van planten. Dat is een kansrijke ontwikkeling’ aldus Piet Spoorenberg teamleider bij Wageningen UR. Eetbare insecten kunnen een oplossing zijn op de toenemende wereldwijde vraag naar voedsel.

Snellere innovaties in de insectenkweek

De kansen die voortvloeien uit eetbare insecten zijn vrijwel onuitputtelijk. Een efficiënte overdracht en implementatie van state of the art kennis is nodig om de productie en consumptie van eetbare insecten te versnellen in Nederland. Samen met de partners hoopt Wageningen UR toegepast onderzoek voor het kweken van eetbare insecten toegankelijk te maken voor het bedrijfsleven.

Partners

Partners in Insectpoint zijn: Delibugs, Insect Europe BV, Energy & Exploitation unit Lelystad en Wageningen UR. Andere bedrijven of kennisinstellingen zijn welkom om partners te worden. U kunt zich hiervoor melden via info@insectpoint.net.

Bezoek de website van Insectpoint voor meer informatie over het centrum en om u aan te melden voor de opening.