Nieuws

Wageningen UR partner in Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland

Gepubliceerd op
23 juni 2014

Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden geven gedeputeerden Annemieke Traag (provincie Gelderland) en Theo Rietkerk (provincie Overijssel) donderdag 26 juni in Borculo het startsein voor het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BIC-ON).

BIC-ON is een nieuw breed gedragen cluster met een meerjarenprogramma waarbinnen bedrijfsleven, kennisinstellingen en provincies samenwerken.  Uniek aan het cluster is de bundeling van krachten vanuit meerdere sectoren, twee provincies, drie universiteiten en verschillende hogescholen.  Wageningen UR is mede initiatiefnemer van het cluster, dat de innovatieve biobased ontwikkelingen in de regio Gelderland en Overijssel versnelt en verbindt.

200 miljoen euro aan investering

Betrokken bedrijven hebben aangegeven dat zij tot 2020 minimaal 200 miljoen euro zullen investeren in innovatieve biobased projecten. De provincies Gelderland en Overijssel zijn bereid een fors deel hiervan met verschillende financiële instrumenten  te ondersteunen. Subsidies en vouchers en revolverend fonds  spelen hierbij een belangrijke rol.

“Bioraffinage is big business”, aldus Gulden Yilmaz van Wageningen UR Food & Biobased Research. “En Gelderland heeft een hele goede infrastructuur voor deze bedrijfstak: goede logistiek, drie gespecialiseerde universiteiten en een enorm dynamisch midden- en kleinbedrijf. Je vindt hier geen grote chemische bedrijven maar wel een hele sterke maak- en verwerkingsindustrie. Dat geeft ons veel slagkracht om te kunnen innoveren”.

Innovatieprogramma’s

Die slagkracht is volgens Jeroen Sluijsmans van Alterra Wageningen UR al volop zichtbaar in het deelprogramma mest: “Er is een enorme maatschappelijke druk om het mineralenoverschot in de veehouderij te verminderen. Dat hebben we zien aankomen. Daarom hebben we twee jaar geleden met innovatieve bedrijven en de agrosector de basis gelegd voor een mestinnovatie programma , dat nu al een volume heeft van 90 miljoen euro.” In het mestinnovatie programma worden innovaties zoals mineralenrecycling op maat via ‘ groene meststoffen’ en reductie van mineralenoverschot door aangepast veevoer gerealiseerd, in combinatie met efficiënte biogasproductie.

BIC-ON stimuleert en faciliteert innovatieve projecten en zorgt er waar nodig ook voor dat belemmeringen worden weggenomen, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving, kennis en financiën. “Dat werkt alleen als bedrijven, overheden en kenniswerkers nauw samenwerken”, aldus Sluijsmans.

BIC ON.jpg

BIC-ON als brug tussen producenten en afnemers

De twee provincies hebben zich gecommitteerd aan het stimuleren en faciliteren van de biobased activiteiten onder het programma BIC-ON. BIC-ON maakt gebruik van de bestaande organisatiestructuur en capaciteit van GreenTechAlliances (powered by kiEMT). Daarbij is er nauwe samenwerking met ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, de Overijsselse innovatieloketten en de Gelderse Regionale Centra’s voor Technologie (RCT's).

Het programma BIC-ON is bijzonder omdat zowel producenten van biomassa als eindafnemers van producten betrokken zijn. Gulden Yilmaz: “BIC-ON vormt als het ware een brug tussen producenten en afnemers van biobased producten. Dat is ontzettend belangrijk om kansrijke business cases te kunnen realiseren.” Kennisontwikkeling is daarnaast één van de belangrijkste producten van BIC-ON. “ De opgedane kennis kan weer gebruikt worden in andere regio’s, binnen en buiten Nederland,” aldus Yilmaz.