Nieuws

Wageningen UR sluit MoU met GAP SE Anatolia

Gepubliceerd op
26 juni 2014

Wageningen UR en Food Valley NL zijn een samenwerking aangegaan met de Turkse overheid (GAP) om een uniek nieuw landbouwgebied te ontwikkelen. Zuid-Oost Turkije is een gebied met grote kansen voor de ontwikkeling van nieuwe agribusiness. Het gaat om een groot gebied rond de Eufraat en de Tigris (Mesopotamië) waar Turkije via het nationaal gebiedsontwikkelingsprogramma Guneydogu Anadolu Projesi (GAP) zwaar heeft geïnvesteerd.

De infrastructuur (wegen, cargo luchthaven, maar bovenal stuwmeren en irrigatiewerken) is verbeterd en de economische en sociale ontwikkeling zijn gestimuleerd. Het gebied heeft een zeer vruchtbare bodem en gunstig zonklimaat. Dankzij de beschikbaarheid van voldoende water en energie (waterkracht, geothermie en solar energy) zijn de perspectieven voor een moderne intensieve (biologische) landbouw groot.

Dinsdag 24 juni vond een eerste ontmoeting plaats tussen de GAP delegatie en ondernemers uit Nederland met belangstelling voor activiteiten in deze regio. De GAP delegatie blijft tot 26 juni in Nederland en bezoekt verschillende bedrijven om een betere indruk te krijgen van de agribusiness in de praktijk.

Wageningen UR en Food Valley NL hebben een Task Force GAP gevormd om adequaat invulling te kunnen geven aan de samenwerking.  De leden van Task Force zijn:

  • Anja Kleijn, Wageningen Academy
  • Saskia Visser, Wageningen UR Alterra
  • Chris de Visser, Wageningen UR Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
  • Gülden Yilmaz, Wageningen UR Food and Biobased Research
  • Roger van Hoesel, Food Valley NL
  • Jeroen Wouters, Food Valley NL

Wageningen Academy verzorgt de coördinatie van deze Task Force.