Persbericht

Wageningen UR stijgt in wereldwijde ranglijst kennisinstellingen

Gepubliceerd op
12 maart 2015

Op de wereldranglijst van reputaties van kennisinstellingen is Wageningen UR (University & Research centre) dit jaar terechtgekomen op de 61-70e ex aequo positie. De Times Higher Education World Reputation Rankings 2015 is een toonaangevende reputatie-index van kennisinstellingen wereldwijd.

In de jaren 2012 en 2013 stond Wageningen UR nog in de groep 91-100 (Over 2014 waren geen gegevens beschikbaar.) In Nederland staan alleen de UvA en TU Delft een tiental plaatsen hoger, de Universiteit Leiden heeft dezelfde score als Wageningen UR. Van de andere Nederlandse universiteiten staat alleen Utrecht nog in de top 100. De eerste plaats in de THE World Reputation Rankings wordt bezet door Harvard University uit de VS.

In de andere wereldranglijst van de index-organisatie, THE World Universities Rankings, staat Wageningen UR op de 73e plaats (2014-15). Op 1 oktober verschijnt de lijst over 2015.

Reputatieranglijst

De Times Higher Education World Reputation Rankings is gebaseerd op opinies. De verkenning die aan de ranglijst vooraf gaat maakt gebruik van data van de Verenigde Naties om te garanderen dat de verkregen gegevens representatief zijn en goed verspreid over alle wetenschappelijke disciplines. Alleen zeer ervaren wetenschappers en docenten (gemiddelde ervaring meer dan vijftien jaar) die de instellingen kennen zijn gevraagd om hun commentaar te geven. De ranglijst van 2015 is gebaseerd op onderzoek verricht tussen november 2014 en januari 2015. Ongeveer tienduizend respondenten uit 142 landen gaven hun bevindingen door.


20150312_THERanking_figurr_logo.jpg