Wageningen UR traint lokaal personeel voor onderzoekcentra in Midden-Oosten

Nieuws

Wageningen UR traint lokaal personeel voor onderzoekcentra in Midden-Oosten

Gepubliceerd op
23 februari 2015

Wageningen UR Glastuinbouw is betrokken bij de oprichting van twee onderzoekscentra in het Midden-Oosten (Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi Arabië). In de emiraten is de bouw in volle gang. Lokaal personeel zal deze centra gaan runnen in samenwerking met Wageningen UR. Er is een training gegeven op de locatie in Bleiswijk om het personeel op te leiden.

In deze training zijn alle aspecten gerelateerd aan de operatie van een onderzoekscentrum aan de orde geweest zoals, gewasverzorging, irrigatie en nutriënten, klimaatcontrole, gewasbescherming, personeelsmanagement, en onderzoeksactiviteiten. De training was zowel theoretisch als praktisch. Twee kascompartmenten waren speciaal ingericht voor deze training. De training zal ter plaatse worden voorgezet zodra de centra klaar zijn.

Rol Wageningen UR Glastuinbouw

De realisatie van een tuinbouwcentrum begint met het formuleren van een onderzoeksagenda voor de komende jaren. Op basis van deze agenda en andere randvoorwaarden, zoals het budget wordt een ontwerp gemaakt door Wageningen UR Glastuinbouw. Het ontwerp wordt geleverd als een aanbestedingsdocument dat vervolgens wordt gestuurd naar diverse kassenbouwers wereldwijd. De betrokkenheid van Wageningen UR Glastuinbouw gaat verder tijdens de bouw, de inbedrijfstelling en het onderzoek.

Voedselveiligheid en voedselzekerheid

De belangrijkste onderzoeksthema voor het Midden-Oosten is waterefficiënte productie. Mogelijke technologieën op dit gebied, zoals substraatteelt gecombineerd met recirculatie van afvalwater en alternatieve koeling methoden worden bestudeerd en vergeleken met de huidige stand van de techniek. Op basis van de wetenschappelijke kennis wordt een economisch duurzame afweging gemaakt welke technologieën zorgen voor voedselveiligheid en voedselzekerheid.