Nieuws

Wageningen UR verbindt stad en land in animatiefilm

Gepubliceerd op
22 oktober 2015

In Nederland leeft meer dan 70 procent van de bevolking in steden. De meeste stadsbewoners komen zelden op het platteland. En boeren in de regio produceren voornamelijk voor de export. Het besef groeit dat het voeden van de stad met wat de omgeving voortbrengt, bijdraagt aan de kwaliteit van leven. De visie van onderzoeksteam Stad-Land Relaties van Wageningen UR is dat voedsel geproduceerd in de regio een positief effect heeft op gezondheid, economie, duurzaamheid en participatie. Het team heeft de animatiefilm ‘Feeding the city’ uitgebracht met een heldere verbeelding van de activiteiten en de problematiek.

Initiatieven als de Rekentool Stedelijke Foodprint, Analyse regionale voedselketen en Stadslandbouw Kosten Baten Game komen in de film aan bod.

Het team Stad-Land Relaties van Wageningen UR verbindt stad en land met onderzoek en praktische producten en levert daarmee een bijdrage aan gezonde, welvarende en leefbare steden en regio’s.

Regionaal voedsel

Samen met steden, ondernemers en burgerinitiatieven werkt het team aan oplossingen en innovaties voor vragen als: Hoe krijgen we gezond en duurzaam geproduceerd regionaal voedsel in onze stad? En op welke manier kan regionaal voedsel de economie versterken, bijdragen aan de leefomgeving en sociale cohesie bevorderen?

Bekijk de animatiefilm