Nieuws

Wageningen UR voert ook komende vijf jaar rassenonderzoek graan uit

Gepubliceerd op
28 januari 2014

Naar aanleiding van het wegvallen van het Productschap Akkerbouw heeft Plantum, de branchevereniging van kweekbedrijven, besloten om het rassenonderzoek voor Granen in vereenvoudigde vorm de komende vijf jaar weer door Wageningen UR (University & Research centre) uit te laten voeren.

www.plantum.nl

Martin Robaard, directeur van Wiersum Plantbreeding en voorzitter van de Gewasgroep Granen van Plantum: “Het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) voor graanrassen heeft voor Plantum een grote meerwaarde. We stonden voor de uitdaging om de kwaliteit van het onderzoek op peil te houden en tegelijkertijd de kosten binnen de perken te houden. Wageningen UR (PPO-AGV) heeft hier op een constructieve wijze in meegedacht. We hebben daarom besloten om de overeenkomst voor vijf jaar te verlengen”.

Onderzoekpakket aangepast

Het CGO voor graan wordt jaarlijks uitgevoerd voor wintertarwe, zomergerst en zomertarwe. Zonder de bijdrage vanuit het Productschap Akkerbouw dreigde het onderzoek voor de kwekers onbetaalbaar te worden. Jan Kamp, onderzoekcoördinator bij PPO, onderdeel van Wageningen UR: “Het onderzoekpakket is aangepast. Voor elk gewas is nadrukkelijk gekeken naar de locaties voor de proefvelden. We zijn erin geslaagd om het onderzoek in de belangrijkste teeltregio’s te behouden. De bruikbaarheid van de cijfers voor de praktijk is daarmee gegarandeerd”.

Goed inzicht in de kwaliteit van graanrassen

Het doel van het CGO is om steeds nieuwe rassen op de Aanbevelende Rassenlijst te plaatsen, waarvan op basis van onafhankelijk, betrouwbaar onderzoek is vastgesteld dat ze beter zijn dan het bestaande assortiment. Hiervoor worden jaarlijks tal van rassen volgens een vast protocol met elkaar vergeleken, met en zonder ziektebestrijding. Dit levert de kwekers en telers goed inzicht in de kwaliteit van de beschikbare graanrassen.