Nieuws

Wageningen UR zoekt partners voor ontwikkeling natuurlijke groeisubstraten

Gepubliceerd op
26 april 2016

De (glas)tuinbouw gebruikt op grote schaal groeisubstraten om de kwaliteit en kwantiteit van geteelde producten te bevorderen. Groeisubstraten, zoals minerale wol en veen, hebben unieke combinaties van eigenschappen zoals een goede water en lucht-huishouding, maar zijn weinig duurzaam. Het produceren van nieuwe potgrondmengsels is ingewikkeld omdat het eindproduct binnen nauwe grenzen een tiental eigenschappen moet hebben. Elk van de samenstellende materialen draagt namelijk per eigenschap verschillend bij aan de eigenschappen van het mengsel.

Wageningen UR wil met het oog op lokaal hergebruik en duurzaamheid graag natuurlijke, vezelrijke materialen zoals gras, vlas en hennep gebruiken om volwaardige groeisubstraten te ontwikkelen. Zulke substraten voldoen aan gebruikers- en kwaliteitscriteria, zijn duurzaam en biologisch degradeerbaar, en kunnen na gebruik gemakkelijk verwerkt worden.

Om dit te bereiken wordt gedacht aan processen om vezels te voorzien van de juiste structuur, sterkte, samenstelling en wateraffiniteit, in combinatie met het voorspellen van mengseleigenschappen. Deze opgewaardeerde vezels moeten vervolgens in teeltproeven worden getest.

Partners gezocht voor pps-traject

Wageningen UR Glastuinbouw heeft tientallen jaren ervaring met het beoordelen van substraatmaterialen en het ontwikkelen van meetmethoden voor fysische, chemische en biologische eigenschappen. Mengmodellen worden gebruikt om eigenschappen van mengsels te kiezen en om het doseren van voeding en water te optimaliseren. In plantexperimenten worden de effecten op de productie gemeten.

Wageningen UR Food & Biobased Research heeft tientallen jaren ervaring met het verduurzamen en modificeren van vezelrijke materialen met diverse thermische, chemische, mechanische en biologische technieken voor zeer uitlopende toepassingen. Een recent voorbeeld is het project Glue Reed waarin rietafval wordt gebruikt voor een nieuw type plaatmateriaal.

Voor het nieuwe project Natuurlijke Groeisubstraten zoekt Food & Biobased Research partners om - binnen een gedeeltelijk gesubsidieerd publiek-privaat samenwerkingstraject -een evenwichtig, duurzaam en biologische afbreekbaar natuurlijk substraat mee te ontwikkelen.

Bent u ge├»nteresseerd, of heeft u andere idee├źn of onderzoeksvragen rondom dit thema? Neem dan contact met ons op.