Nieuws

Wageningen Universiteit over internationalisering

Gepubliceerd op
3 april 2018

Wageningen University & Research (WUR) is een toonaangevende internationale universiteit op het gebied van de biowetenschappen. We staan bekend om ons onderwijs van wereldklasse, met inter- en multidisciplinaire opleidingen. Deze opleidingen zijn er op gericht bij te dragen aan duurzame oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Momenteel is de rol van internationalisering in het hoger onderwijs vaak het onderwerp van debat in de publieke arena.

Waarom is internationalisering belangrijk?

We zijn actief op mondiaal niveau. Als internationale onderzoeksorganisatie leveren we een bijdrage op het gebied van innovatie en de ontwikkeling van oplossingen voor wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. Internationalisering is geen afzonderlijk doel, maar maakt deel uit van onze identiteit.

We bereiden onze studenten voor op het werken en leven in een internationale en interculturele omgeving met meerdere stakeholders. Onze studenten krijgen daarom les in een internationaal klaslokaal, waar ze werken en leren met medestudenten uit verschillende landen. Hier worden ze getraind in interculturele vaardigheden. Werkgevers wereldwijd waarderen zeer de internationale vaardigheden van onze alumni.
Binnen de wetenschap wordt de Engelse taal beschouwd als lingua franca (de gemeenschappelijke taal). Onze studenten moeten dus Engels leren om papers te kunnen begrijpen en schrijven.

De Engelse taal is ook buiten de academische omgeving belangrijk. De Nederlandse handel in landbouwproducten en levensmiddelen brengt jaarlijks 100 miljard euro op, hetgeen goed is voor 10% van de Nederlandse internationale handel. Onderzoek, innovatie en onderwijs spelen een belangrijke rol in deze handel.

Engelse taal

Wageningen Universiteit biedt 19 bacheloropleidingen en 29 masteropleidingen. De meeste eerstejaars bachelorvakken worden in het Nederlands gegeven. In het tweede en derde jaar worden veel vakken in het Engels gegeven. Onze bacheloropleiding toerisme en al onze masteropleidingen worden in het Engels gegeven. Vanaf 2018/2019 worden nog vijf bacheloropleidingen volledig in het Engels gegeven.

Studenten

De samenstelling van onze studentengemeenschap is de laatste jaren niet ingrijpend veranderd, met ongeveer 25% internationale studenten. 5% van de bachelorstudenten en ongeveer 40% van de masterstudenten heeft een internationale achtergrond.

Composition and numbers of students at WUR

De studenten komen uit de hele wereld.

Top 10: Total number of students per country

Wageningen Universiteit was de eerste universiteit die het onderscheidend kwaliteitskenmerk “internationalisering” van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) kreeg toegekend. Het panel heeft na de recente instellingsaudit (januari 2018) een voorlopig positief advies uitgebracht om dit kenmerk opnieuw toe te kennen.

Zowel de tevredenheid van de studenten als de kwaliteit van het personeel worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Onderzoek

Wageningen University & Research is werkzaam in een internationaal domein en is erkend als een toonaangevend instituut. Wij staan bovenaan de internationale ranglijsten in ons domein.

WUR-projecten worden wereldwijd uitgevoerd. De samenwerking in Europa en met internationale instellingen draagt bij aan de wetenschappelijke positie van WUR en de innovaties in de Nederlandse industrie en maatschappij.

Alumni

Veel van onze alumni werken in een internationale omgeving. Ook de meerderheid van de alumni die werkzaam is in Nederland, onderhoudt vaak internationale en interculturele contacten. Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam voor ministeries, multinationals of niet-gouvernementele organisaties.