Persbericht

Wageningen University & Research benoemt drie onderzoekers tot persoonlijk hoogleraar

Gepubliceerd op
7 oktober 2016

Drie onderzoekers met een grote staat van dienst in onderzoek en onderwijs zijn door de raad van bestuur van Wageningen University & Research benoemd tot persoonlijk hoogleraar. Het betreft de bodemonderzoekers Gerlinde De Deyn en Jan Willem van Groenigen en de diervoeder-onderzoeker Walter Gerrits.

Prof.dr.ir. Gerlinde De Deyn
Prof.dr.ir. Gerlinde De Deyn

Gerlinde De Deyn
Prof.dr.ir. G.B. (Gerlinde) De Deyn (Aalst, België, 1975) is benoemd tot persoonlijk hoogleraar binnen de leerstoelgroep Bodembiologie en biologische bodemkwaliteit. De benoeming gaat in per 1 oktober. Zij was al universitair hoofddocent (UHD) binnen de leerstoelgroep.
In haar onderzoek focust prof. De Deyn op de koppeling tussen plantendiversiteit in ruimte en tijd, de samenstelling van het bodemleven en de processen in een ecosysteem die door de plant-bodem koppelingen worden gestuurd. Ze gebruikt daarbij planten en bodems van zowel natuurlijke als landbouwsystemen.
Gerlinde De Deyn studeerde aanvankelijk aan de Universiteit van Gent, en promoveerde in Utrecht. Zij werkte bij NIOO-KNAW, maar ook aan universiteiten in Canada en Groot-Brittannië.

Prof.dr.ir. Jan Willem van Groenigen
Prof.dr.ir. Jan Willem van Groenigen

Jan Willem van Groenigen
Prof.dr.ir. J.W. (Jan Willem) van Groenigen (Den Helder, 1970) is met ingang van 1 oktober 2016 benoemd tot persoonlijk hoogleraar, binnen de leerstoelgroep Bodembiologie en biologische bodemkwaliteit, waar hij reeds universitair hoofddocent was.
Jan Willem van Groenigen studeerde ‘cum laude’ af aan Wageningen University en promoveerde daar in 1999. Hij werkte aan de Amerikaanse University of California in Davis en bij het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra (nu Wageningen Environmental Research)
Het onderzoek van prof. Van Groenigen richt zich op de invloed die het bodemleven, met name de bodemfauna en plantenwortels, heeft op kringlopen van nutriënten in de landbouw. Het uiteindelijke doel hierbij is het ontwikkelen van duurzame landbouwsystemen met lage broeikasgasemissies en efficiënt nutriëntengebruik.

Prof.dr.ir. Walter Gerrits
Prof.dr.ir. Walter Gerrits

Walter Gerrits
Prof.dr.ir. W.J.J. (Walter) Gerrits (Bakel en Milheeze, 1964) is benoemd tot persoonlijk hoogleraar binnen de leerstoelgroep Diervoeding. De ingangsdatum is 1 oktober 2016. Walter Gerrits was reeds universitair hoofddocent binnen deze leerstoelgroep.
Walter Gerrits is gespecialiseerd in verteringsfysiologie, en de eiwit- en energiestofwisseling van groeiende dieren. Het accent hierbij ligt hierbij op de kwantitatieve aspecten van de voeding. De komende jaren gaat hij zich richten op het bestuderen van precisievoeding, verteringskinetiek en metabolisme & gezondheid.
Walter Gerrits studeerde in 1989 af in de Dierwetenschappen aan Wageningen University, waar hij in 1996 promoveerde.

Daarna werkte hij als universitair docent en later als universitair hoofddocent in onderzoek en onderwijs bij de leerstoelgroep Diervoeding. Ook werkte hij bij TNO Food and Nutrition.