Persbericht

Wageningen University & Research en TNO starten consortium Personalised Nutrition and Health

Gepubliceerd op
29 november 2016

Een maatschappij waarin elk individu de bewuste keuze kan én wil maken om een eetpatroon te volgen dat precies aansluit bij wat de individu nodig heeft. Het consortium Personalised Nutrition and Health, een initiatief van Wageningen University & Research en TNO, doet onderzoek naar technologie en kennis die nodig is om gepersonaliseerd voedings- en gezondheidsadvies op grote schaal mogelijk te maken. ‘Advies op maat’ helpt mensen gezond gedrag aan te leren en te behouden, en heeft grote potentie voor de maatschappij in het voorkomen van welvaartsziekten als overgewicht en diabetes.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


In het internationale consortium werken diverse wetenschappelijk disciplines met elkaar samen: van life sciences en gedragswetenschappen tot data-analyse en sensortechnologie. Partners van het consortium zijn Philips, Google Food, Menzis, retailbedrijven Albert Heijn en Jumbo, zuivelproducent FrieslandCampina, data provider PS in foodservice, ICT bedrijven Noldus Information Technology en SmartWithFood, en eHealth bedrijven VitalinQ Lifestyle Support, Sense Health , NIPED en Vital 10. Het consortium streeft ernaar de technologie en kennis om te zetten naar effectieve, gepersonaliseerde en wetenschappelijk onderbouwde producten en diensten die mensen helpen gezondere keuzes te maken in de aankoop, bereiding en consumptie van voedingsmiddelen. De producten en diensten sluiten aan bij wat mensen lichamelijk nodig hebben, maar passen ook bij hun persoonlijkheid en sociale omgeving.

Inzichten

Deelnemende partners kunnen met de inzichten uit het onderzoek bijvoorbeeld adviezen en boodschappenlijstjes op maat ontwikkelen of apps waarmee mensen hun gezondheid nauwkeurig in de gaten kunnen houden en waarmee ze gemotiveerd worden hun gedrag aan te passen. De grote hoeveelheid informatie die deze ‘do it yourself’-metingen van consumenten opleveren, zijn ook te gebruiken om gezondheidseffecten van producten te onderbouwen of voor onderzoek naar voeding, gezondheid en gedrag. Partners door de hele keten, van boeren en voedingsmiddelenfabrikant tot cateraar of retailer, kunnen hiermee waarde toevoegen voor hun consumenten en een bijdrage leveren aan een gezondere maatschappij.

Binnen het onderzoek zijn onderwerpen als het waarborgen van privacy van consumentengegevens, consumentenvertrouwen van het (voedings)advies en de keuzevrijheid voor de consument nadrukkelijk aanwezig.

Topsector Agri&Food

Het consortium Personalised Nutrition and Health is een langlopende publiek-private samenwerking binnen de Topsector Agri&Food en wordt afgestemd met andere meer fundamentele projecten op dit gebied die door bijvoorbeeld TIFN en NWO gefinancierd worden. Het onderzoeksprogramma bestaat uit deelprojecten van elk 2-3 jaar. Partners, zowel multinationals als mkb’ers, kunnen participeren in het gehele programma of delen ervan. Het programma is open voor nieuwe partners.