Nieuws

Wageningen University & Research en TU Delft lanceren masteropleiding grootstedelijke vraagstukken in Amsterdam

Gepubliceerd op
21 augustus 2017

Vanaf september start in hartje Amsterdam MSc MADE: een multi-disciplinaire masteropleiding van de TU Delft en Wageningen University & Research, die hands-on aan de slag gaat met de grootstedelijke vraagstukken van Amsterdam en metropoolregio's wereldwijd. In samenwerking met AMS Institute verbindt de master wetenschappelijk onderwijs met de stad, haar burger en het bedrijfsleven, om samen een gezonde, leefbare en verbonden toekomststad te waarborgen.

Kajsa Ollongren, wethouder economie Amsterdam, is trots op deze nieuwe uitbreiding van het reeds brede opleidingspalet van de stad: “We trekken nieuw talent naar Amsterdam. Studenten die gaan werken aan de grote uitdagingen van dit moment en de toekomst. Ik denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als drukte in de stad, groei van het toerisme en de toename van het aantal vervoersbewegingen. Deze groep studenten zoekt naar nieuwe oplossingen, start nieuwe bedrijvigheid en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de stad tot een aantrekkelijke, innovatieve, en duurzame metropool.”

Copyright: Adriaan de Groot
Copyright: Adriaan de Groot

Amsterdam als living lab

Het inwonersaantal van Amsterdam groeit naar bijna 1 miljoen in 2050, een groei van zo’n 20%. Dit brengt nieuwe uitdagingen en inrichtingsvraagstukken mee voor de stad. In samenwerking met AMS Institute wordt Amsterdam niet alleen de locatie, maar ook de casus van deze master. Studenten van deze Engelstalige master werken aan thema’s als circulariteit, duurzaamheid, connectiviteit, leefbaarheid, mobiliteit, afval- en energiestromen, voedsel en gezondheid. Onderwerpen die grote invloed hebben op de leefbaarheid van de stad.

Toegepast, wetenschappelijk onderzoek

Deze nieuwe twee jarige 'joint degree' is het resultaat van de samenwerking tussen TU Delft en Wageningen University & Research binnen AMS Institute. De master traint zowel de wetenschappelijke als de praktische vaardigheden van de studenten en combineert on-site werkvormen, workshops en online-onderwijs met casussen vanuit de stad, de burger en het bedrijfsleven.