Wageningen UR gaat met Green Deal voedselverspilling tegen in de zorg

Nieuws

Wageningen University & Research gaat met Green Deal voedselverspilling tegen in de zorg

Gepubliceerd op
28 oktober 2015

Om verduurzaming in de zorg te versnellen ondertekenden ruim 45 partijen dinsdag 27 oktober de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’. Ook Wageningen University & Research tekende deze deal en gaat onderzoek doen naar hoe voedselverspilling gereduceerd kan worden. Vervolgens doen zij voorstellen om met de winst die dit oplevert de kwaliteit van de voeding in de zorg te verbeteren. En zo voeding onderdeel van de zorg te maken.

Door samen te werken lukte het inmiddels om voedselverspilling in de zorg met 34% terug te brengen. Ook voor het welbevinden is voeding een belangrijk onderwerp. Recent werd Food4Care geïntroduceerd: een voedingsinitiatief van jongeren met kanker (AYA), Maison van den Boer en het Radboudumc, waarbij alle volwassen patiënten zes keer per dag een klein gerecht naar keuze krijgen. Doordat het eten er smaakvol uitziet en actief wordt aangeboden, gaan patiënten beter eten. Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt de uitkomsten van deze formule.

Duurzaam inkopen

Eén andere partij die de Green Deal ondertekende is het Radboudumc. Zij zetten het veranderingsproces op alle niveaus in: om awareness te creëren bij het personeel, energie gebruik te reduceren en om bewust omgaan met medicijnresten in afvalwater en bouw te stimuleren”, aldus Cathy van Beek, lid Raad van Bestuur bij Radboudumc. Een van de dilemma’s illustreert zij aan de hand van de aanschaf van nieuwe bedrijfskleding. “We willen deze kleding duurzaam inkopen, maar we moeten ook de hygiëne en het draagcomfort in de gaten houden”. Radboudumc daagt hun leveranciers uit om nieuwe duurzame initiatieven aan te bieden.

Breed kennispalet beschikbaar

Inmiddels streven zeven Amsterdamse ziekenhuizen naar een milieu- en energievriendelijker bedrijfsvoering. Zij zien Green Deal als een mogelijkheid om het in een groter verband op te pakken, samen met kennisinstellingen, zorgaanbieders, overheden en verzekeraars. Hierdoor is een breder kennispalet beschikbaar en kunnen grote slagen gemaakt worden.

Ambities voor de toekomst

Diverse initiatieven zijn al gestart om energie te besparen, afval te reduceren en beter te verwerken en voedselbereiding beter af te stemmen op de patiënt. Maar de ambities reiken verder. In de toekomst wordt o.a. gekeken naar het scheiden en hergebruiken van (patiënten) afval, en het ontwikkelen van een duurzaamheidskeurmerk. Doordat de overheid participeert zullen ontwikkelingen versnellen.