Persbericht

Wageningen University: Ruben en Schukken benoemd tot buitengewoon hoogleraar

Gepubliceerd op
2 juni 2015

Wageningen University heeft twee buitengewoon hoogleraren benoemd. Hun benoeming geldt per 1 juni. Prof. dr. Ruerd Ruben is aangesteld als buitengewoon hoogleraar Impact analyse gericht op voedselzekerheid bij de leerstoelgroep Ontwikkelingseconomie en prof. dr. Ynte Schukken als buitengewoon hoogleraar Management van diergezondheid, vanuit epidemiologisch perspectief bij de leerstoelgroep Kwantitatieve veterinaire epidemiologie.

Foto links: Ruerd Ruben, foto rechts: Ynte Schukken

De buitengewone leerstoel Impact analyse gericht op voedselzekerheid, van buitengewoon hoogleraar prof.dr. Ruerd Ruben wordt gefinancierd door LEI Wageningen UR. Ruerd Ruben (1954) studeerde Ontwikkelingseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij in 1997 promoveerde op onderzoek naar de efficiency van landbouwcoöperaties in Midden-Amerika. Hij werkte onder meer in Nicaragua, Costa Rica en de Verenigde Staten, voor hij in 1993 universitair hoofddocent werd bij de leerstoelgroep Ontwikkelingseconomie van Wageningen University. In 2006 werd prof. Ruben hoogleraar Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf 2010 was hij daarnaast vier jaar directeur van de Inspectiedienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds vorig jaar werkt prof. Ruben bij LEI Wageningen UR als programmaleider van het internationale onderzoek. Als buitengewoon hoogleraar bij Wageningen University gaat prof. Ruben zich bezig houden met de ontwikkeling en evaluatie van methodes voor impact assessment. Het onderzoek spitst zich toe op voedselzekerheid met vragen als: welke beleid of progamma vergroot de voedselzekerheid, waarom, voor wie en onder welke omstandigheden?

Prof. dr. Ynte Schukken (1960) is in Utrecht opgeleid tot dierenarts en promoveerde in 1990 aan de Universiteit Utrecht op epidemiologisch onderzoek naar koeien met uierontsteking. In 1999 vertrok hij naar Cornell University in Ithaca, New York, waar hij in 2004 werd benoemd tot hoogleraar. In 2013 keerde hij terug naar Nederland, voor de functie directeur Diergezondheid bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). In Wageningen gaat prof. Schukken zich toeleggen op bedrijfsgebonden aandoeningen op het boerenbedrijf, zoals uierontsteking en kreupelheid bij rundvee en enterococcen bij pluimvee. Zijn leerstoel (1 dag per week) wordt gefinancierd door de GD. Prof. Schukken is per 1 mei ook benoemd tot hoogleraar Sectoraal georganiseerde dierziektebestrijding aan de Universiteit Utrecht. Daar heeft hij een zogeheten nulaanstelling. Doel van deze dubbelbenoeming is een verdere intensivering van de samenwerking tussen Wageningen University, Universiteit Utrecht en de GD.