Wageningen University benoemt Gert Kema tot hoogleraar Tropische Fytopathologie

Persbericht

Wageningen University benoemt Gert Kema tot hoogleraar Tropische Fytopathologie

Gepubliceerd op
16 december 2015

De raad van bestuur van Wageningen UR (University & Research centre) heeft dr. Gert Kema benoemd tot buitengewoon hoogleraar Tropische fytopathologie. De benoeming gaat in per 1 januari 2016 voor een periode van vijf jaar.

Met zijn nieuwe leerstoel Tropische fytopathologie richt prof.dr.ir.ing. Gert H.J. Kema (Rotterdam, 1957) zich op de wisselwerking tussen tropische gewassen en ziekteverwekkende micro-organismen. Momenteel onderzoekt hij de mondiale ziekteproblemen in banaan vanuit verschillende disciplines, met bijzonder aandacht voor genetische diversiteit en hoe dit de gewasbescherming beïnvloedt. De komende periode oriënteert hij zich verder op de multidisciplinaire aanpak in andere gewassen, met name cacao en koffie.

De buitengewone leerstoel Tropische fytopathologie die wordt ondergebracht bij de leerstoelgroep Fytopathologie van prof. Bart Thomma, wordt gefinancierd door stichting Dioraphte, een vermogensfonds dat goede doelen steunt in Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda, Zuid-Soedan en Malawi. Gert Kema is senior onderzoeker bij Plant Research International van Wageningen UR en medeoprichter van de bedrijven Yellow Pallet BV en MusaRadix BV.