Persbericht

Wageningen University benoemt buitengewoon hoogleraar in klimaatonderzoek

Gepubliceerd op
12 november 2015

De Raad van Bestuur van Wageningen UR (University & Research Centre) heeft dr. Niklas Höhne benoemd tot buitengewoon hoogleraar Mitigatie van broeikasgassen. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar en gaat 15 november in. De nieuwe leerstoel wordt gefinancierd door het Duitse NewClimate Institute.

De nieuwe buitengewone leerstoel van prof. Höhne wordt ondergebracht bij de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse die onder leiding staat van prof. Rik Leemans.

Prof.dr. Niklas Höhne (Hamburg, 1970) studeerde natuurkunde in Aken en Lyon. Daarna werkte hij een aantal jaren voor de Verenigde Naties, onder meer voor de klimaatonderhandelingen bij het UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) en bij Ecofys in Duitsland. Höhne is medeoprichter en managing director van NewClimate Institute.

Een publicatie over broeikasgasdoelen na 2020 van prof Höhne verscheen begin november 2015 in Nature Climate Change.