Persbericht

Wageningen University benoemt drie hoogleraren

Gepubliceerd op
31 maart 2016

Wageningen University heeft drie vooraanstaande onderzoekers benoemd tot hoogleraar. Het betreft zgn. gewoon hoogleraren die als leerstoelhouder leiding geven aan een universitaire onderzoeksgroep. De nieuwe leerstoelhouders prof. Carolien Kroeze, prof. Rachel Creamer en prof. Simon Bush nemen het heft over van drie vakgenoten.

Prof.dr. Carolien Kroeze
Prof.dr. Carolien Kroeze

Prof.dr. C. (Carolien) Kroeze is benoemd tot Hoogleraar Water Systems and Global Change aan Wageningen University. Zij is per 1 april 2016 de opvolger van prof. Pavel Kabat (hoogleraar Aardsysteemkunde, en nu werkzaam aan IIASA in Oostenrijk). De leerstoel valt onder het Departement Omgevingswetenschappen van de Environmental Sciences Group ESG. Carolien Kroeze (Hardenberg, 1964) promoveerde in 1993 aan de Universiteit van Amsterdam. In Wageningen was zij al persoonlijk hoogleraar bij leerstoelgroep Milieusysteemanalyse naast hoogleraar en coördinator onderzoek aan de Open Universiteit. Daarnaast is zij als gasthoogleraar verbonden aan de Chinese Academy of Sciences.

Prof.dr. Rachel Creamer
Prof.dr. Rachel Creamer

Prof.dr. R. (Rachel) Creamer is benoemd tot hoogleraar Soil Biology and Biological Soil Quality. Zij wordt per 1 september 2016 de nieuwe leerstoelhouder van deze groep, als opvolgster van prof. Lijbert Brussaard die met emeritaat gaat. De leerstoelgroep is een van de twee leerstoelen in de Sectie Bodemkwaliteit van de Environmental Science Group / Departement Omgevingswetenschappen van Wageningen University. Rachel Creamer (Preston, VK, 1975) promoveerde 2005 aan de University of Newcastle, UK. Zij nam diverse coördinatorfunctie op zich voor omvangrijke nationale en Europese onderzoeksprojecten. Momenteel is zij onderzoeksleider bij de Soil Quality and Classification van Teagasc, de Agriculture and Food Development Authority van Ierland.

Prof.dr. Simon Bush
Prof.dr. Simon Bush

Prof.dr. S.R. (Simon) Bush is benoemd tot hoogleraar Environmental Policy (Milieubeleid). Simon Bush volgt prof. Arthur Mol op die in 2015 is benoemd tot rector magnificus van Wageningen University. De benoeming voor de nieuwe leerstoelhouder geldt per 1 juni 2016. De leerstoelgroep valt onder de Sectie Sociology and Governance van de Social Sciences Group / Departement Maatschappijwetenschappen.
Simon Bush (Sydney, 1976) promoveerde in 2005 aan de University of Sydney in Australië, waarna hij als universitair docent aan Wageningen University werd aangesteld en vanaf 2013 als universitair hoofddocent. Voor zijn benoeming tot leerstoelhouder werd hij in januari van dit jaar benoemd tot persoonlijk hoogleraar Global Fisheries and Aquaculture Governance.