Persbericht

Wageningen University benoemt drie persoonlijk hoogleraren

Gepubliceerd op
24 maart 2016

Vanwege hun uitstekende verdiensten in onderwijs en onderzoek heeft Wageningen University drie onderzoekers benoemd tot persoonlijk hoogleraar. Het betreft Peter Oosterveer (Milieubeleid), Emely de Vet (Communicatie) en Henk Bovenhuis (Fokkerij en genetica). De ingangsdatum voor deze benoemingen is 1 maart jongstleden.

Prof.dr.ir. P.J.M. (Peter) Oosterveer
Prof.dr.ir. P.J.M. (Peter) Oosterveer

Prof.dr.ir. P.J.M. (Peter) Oosterveer is benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Milieubeleid. Peter Oosterveer (Voorschoten,1955) was reeds Universitair hoofddocent bij leerstoelgroep Milieubeleid die onder leiding staat van prof. Gert Spaargaren. Peter Oosterveer promoveerde in 2005 aan Wageningen University. In zijn onderzoek en onderwijs richt hij zich op globalisering en duurzaamheid van de voedselproductie en –consumptie, met name op de wereldwijde publieke en private sturingsmogelijkheden richting duurzaamheid. Prof. Oosterveer besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de rol van maatschappelijke actoren.

Prof.dr. E.W.M.L. (Emely) de Vet
Prof.dr. E.W.M.L. (Emely) de Vet

Prof.dr. E.W.M.L. (Emely) de Vet is benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Strategic Communication van Wageningen University. Emely de Vet (Oud Gastel, 1978) promoveerde aan de Universiteit Maastricht in 2005 en werkt sinds 2013 als Universitair hoofddocent aan Wageningen University. Zij is gespecialiseerd in gezondheidscommunicatie en gedragsverandering. Zij onderzoekt waarom het zo moeilijk is om een ongezonde leefstijl te veranderen en werkt aan innovatieve methoden om blijvende gedragsverandering te realiseren. Prof. De Vet ontwikkelt en gebruikt hierbij gedragswetenschappelijke inzichten en vertaalt deze naar gezondheidscommunicatie en public health interventies.

Prof.dr.ir. H. (Henk) Bovenhuis
Prof.dr.ir. H. (Henk) Bovenhuis

Prof.dr.ir. H. (Henk) Bovenhuis is benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij leerstoelgroep Fokkerij en Genetica van Wageningen University. Henk Bovenhuis (Rouveen, 1963) promoveerde in 1992 in Wageningen op melkeiwitvarianten en hoe deze kunnen worden gebruikt in de veefokkerij. In zijn onderzoek als Universitair hoofddocent binnen de leerstoelgroep richtte hij zich met name op de genetische achtergrond van melksamenstelling. De identificatie op DNA-niveau van genen die betrokken zijn bij verschillen in melkvet- of melkeiwitsamenstelling kan worden gebruikt bij de selectie van melkkoeien.