Persbericht

Wageningen University benoemt een nieuwe leerstoelhouder,zes persoonlijk hoogleraren, en een buitengewoon hoogleraar

Gepubliceerd op
22 juni 2016

Wageningen University heeft zes vooraanstaande onderzoekers benoemd tot persoonlijk hoogleraar. De nieuwe leerstoelhouder prof. Jacqueline Bloemhof neemt het heft over van prof. Jack van der Vorst. Prof. Ernst Woltering is opnieuw benoemd tot buitengewoon hoogleraar Productfysiologie en productkwaliteit.

bloemhof.jpg

Prof.dr. (Jacqueline) J.M. Bloemhof-Ruwaard is benoemd tot hoogleraar Operations Research and Logistics m.i.v. 1 juni 2016. Zij is de opvolgster van prof. Jack van der Vorst, directeur Social Sciences Group. Tot 1 juni was prof. Bloemhof persoonlijk hoogleraar bij deze leerstoelgroep. Jacqueline Bloemhof (Katwijk aan Zee, 1969) promoveerde in 1996 aan Wageningen University. Bloemhof was sinds 2015 al plaatsvervangend voorzitter van de Operations Research and Logistics Group. Sinds 2009 is ze fellow van de Wageningen School of Social Sciences (WASS). Tussen 2009 en 2014 was ze universitair hoofddocent Operations and Logistics aan Wageningen University.

spaargaren.jpg

Prof.dr.ir. (Gert) G. Spaargaren is benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Milieubeleid met ingang van 1 april 2016. Voor 1 april was prof. Spaargaren universitair hoofddocent en buitengewoon hoogleraar bij deze leerstoelgroep. Spaargaren (1954) is al sinds 1984 staflid van de Environmental Policy Group van Wageningen University. Hij promoveerde in 1997 op ecologische modernisatie van productie en consumptie. Tussen 1999 en 2004 was hij part-time hoogleraar aan Tilburg University. In 2004 werd hij senior onderzoeker en hoogleraar bij de Environmental Policy Group op het gebied van ‘Policy for Sustainable Lifestyles and Patterns of Consumption’. Sinds 2014 is hij leerstoelhouder van de Environmental Policy Group.

boelens.jpg

Prof.dr.ir. (Rutgerd) R.A. Boelens is benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Water Resources Management met ingang van 1 juni 2016. Voor 1 juni was prof. Boelens universitair hoofddocent bij deze leerstoelgroep. Hij is tevens bijzonder hoogleraar Political Ecology of Water in Latin America aan de Universiteit van Amsterdam. Prof. Boelens (Meppel, 1965) promoveerde in 2008 cum laude  in het vakgebied Rurale sociologie bij de Social Sciences Groep van Wageningen University. Daarna bekleedde hij diverse nationale en internationale functies in het onderzoeksveld van Water Resource Management.

geissen.jpg

Prof.dr. (Violette) V. Geissen is benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Bodemfysica en landmanagement m.i.v. 1 juni 2016. Voor 1 juni was prof. Geissen universitair hoofddocent bij deze leerstoelgroep. Prof. Geissen (Duitsland, 1963) was sinds 2014 universitair hoofddocent in Soil Physics and Land Management aan Wageningen University. Daarvoor was ze senior onderzoeker bij de Soil Physics and Land Management Group van Alterra. Tussen 2002 en 2008 was ze professor of Soil Science aan de El Colegio de la Frontera Sur in Mexico. Daarnaast is ze sinds 2000 bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Bonn, Institute of Soil Science.

Kammenga.jpg

Prof.dr.ir.(Jan) J.E. Kammenga Kammenga is benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Nematologie m.i.v. 1 juni 2016. Voor 1 juni was prof. Kammenga universitair hoofddocent bij deze groep. Prof. Kammenga (Deventer, 1961) promoveerde in 1995 op phenotypic plasticity and fitness consequences in nematodes exposed to toxic stress. In 1996 werd hij universitair docent aan het Laboratorium voorNematologie van Wageningen University. In 1997 werkte hij acht maanden aan het NERC Centre of Ecology, Monks Wood, UK. In 1998 werd hij universitair hoofddocent aan het Laboratorium voor Nematologie van Wageningen University.

Komen.jpg

Prof.dr.ir. (Hans) J. Komen is benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Fokkerij en Genetica per 1 juni 2016. Voor 1 juni was prof. Komen universitair hoofddocent bij deze groep. Prof. Komen (1957) studeerde in 1985 cum laude af in Wageningen ( en promoveerde in 1990 op de ‘Clones of common carp’. Hij werkte als post-doc in Japan en verwierf vervolgens een KNAW fellowship in Wageningen (1992-1997). Vanaf 1997 was prof. Komen universitair (hoofd)docent aan Wageningen University. Sinds 2015 is hij bovendien senior onderzoeker bij de Aquaculture group van IMARES.


Vila-Guerau de Arellano.jpg

Prof.dr. (Jordi) J. Vila-Guerau de Arellano is benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit per 1 juni 2016. Tot 1 juni was prof. Vila-Guerau de Arellano (Spanje, 1962) universitair hoofddocent bij deze groep. Hij behaalde zijn PhD in Meteorologie aan de Universiteit Utrecht in 1992. Sinds 2000 is hij werkzaam aan Wageningen University, eerst als universitair docent, later als universitair hoofddocent. Vanaf 2013 is hij bovendien verbonden aan het Max-Planck Instituut in Mainz.


Woltering.jpg

Prof.dr. (Ernst) E.J. Woltering is benoemd tot buitengewoon hoogleraar Productfysiologie en productkwaliteit met ingang van 1 juli 2016 bij de leerstoelgroep Tuinbouw en productfysiologie. Eerder was prof. Woltering (1955) ook al buitengewoon hoogleraar Productfysiologie en productkwaliteit. De huidige benoeming is het vervolg op de eerste termijn die in 2014 afliep.  De huidige buitengewone leerstoel wordt gefinancierd door Philips Electronics Nederland. Prof. Woltering is ook onderzoeker bij het Wageningen UR instituut Food & Biobased Research.