Persbericht

Wageningen University benoemt hoogleraar Chemische stressecologie

Gepubliceerd op
8 juni 2015

Wageningen University heeft per 1 juni prof. dr.ir. Paul van den Brink benoemd tot persoonlijk hoogleraar Chemische stressecologie. Zijn leerstoel is ondergebracht bij de leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer.

Prof. Paul van den Brink (Oss, 1968), studeerde Milieuhygiëne in Wageningen. Vanaf zijn afstuderen in 1992 werkt hij als onderzoeker bij Alterra Wageningen UR. Daarnaast promoveerde hij in 1999 aan Wageningen University op onderzoek naar de effecten van pesticiden op oppervlaktewater. In 2005 werd prof. Van den Brink halftijds gedetacheerd bij Wageningen University, in 2008 gevolgd door een benoeming tot buitengewoon hoogleraar Chemische stressecologie voor 1 dag per week. Prof. Van den Brink heeft nu als persoonlijk hoogleraar een voltijdsaanstelling. Hij blijft zich bezighouden met de ecologische kant van effecten van chemische stoffen als bestrijdingsmiddelen, schoonmaak- en verzorgingsproducten en medicijnen op het watermilieu, in Europa, Azië en Afrika.

Prof. Van den Brink ontving in 2006 de SETAC Innovative Science Award van CEFIC-LRI, en was tussen 2008 en 2012 lid van het wereldbestuur van de Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC). Sinds 2012 is hij ook Honorary Visiting Professor aan de University of York, Engeland.