Persbericht

Wageningen University benoemt twee hoogleraren bij Plantenecologie en natuurbeheer

Gepubliceerd op
8 juni 2015

Wageningen University heeft met ingang van 1 juli dr.ir. David Kleijn benoemd als nieuwe hoogleraar Plantenecologie en natuurbeheer. Hij volgt prof. dr. Frank Berendse op die komend voorjaar met pensioen gaat. Dr.ir. Liesje Mommer is per 1 juni benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Plantenecologie en natuurbeheer. De leerstoelgroep werkt aan de ontwikkeling van strategieën voor behoud en versterking van de biodiversiteit en het functioneren van natuurlijke ecosystemen en bijbehorende ecosysteemdiensten.

Kleijn, David 500x500.jpg

Dr.ir. David Kleijn (Oostzaan, 1968) studeerde Plantenveredeling aan Wageningen University en promoveerde in 1997 op onderzoek naar de samenstelling van akkerzoomvegetaties en de invloed van beheer. Na zijn promotie werkte dr.ir. Kleijn als onderzoeker aan Wageningen University, Radboud Universiteit Nijmegen en de Universit├Ąt Freiburg in Zwitserland, en sinds 2006 bij Alterra Wageningen UR. Hij deed onder meer onderzoek naar de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer. In 2012 werd dr.ir. Kleijn ook in deeltijd aangesteld als universitair hoofddocent bij de Resource Ecology Group van Wageningen University.

Met de aanstelling van dr.ir. Kleijn wijzigt ook de naam van de leerstoelgroep van Natuurbeheer en plantenecologie naar Plantenecologie en natuurbeheer. Als hoogleraar blijft dr. Kleijn zich bezig houden met het behoud van de meest kwetsbare soorten en de invloed van de landbouw op de natuur. Uitgangspunt is om via begrip van fundamentele mechanismen te komen tot praktische duurzame oplossingen.

Mommer_Liesje_2015 500x500.jpg
Dr.ir. Liesje Mommer (Heerlen, 1976) voltooide in 2000 cum laude de opleiding Biologie aan Wageningen University. In 2005 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen op onderzoek naar aanpassingen van planten bij overstromingen. Daarna werkte dr.ir. Mommer enige jaren als post doc bij de universiteiten van Nijmegen en Wageningen. In 2009 kreeg ze een VENI-subsidie waarmee ze vier jaar aan Wageningen University werkte, waarna in 2013 een aanstelling als universitair hoofddocent volgde. Haar expertise is de plantenecologie, en dan met name de ondergrondse interacties tussen planten. In mei kreeg dr.ir. Mommer een VIDI-beurs voor onderzoek naar de rol die ondergrondse schimmels spelen bij deze interacties.