Persbericht

Wageningen University benoemt twee hoogleraren bij afdeling Humane Voeding

Gepubliceerd op
12 februari 2015

Wageningen University has appointed two professors within the Wageningen University heeft per 1 juni 2015 twee gewoon hoogleraren benoemd bij de afdeling Humane Voeding. Het gaat om prof. Edith Feskens, die de nieuwe leerstoel Voeding in de levenscyclus gaat bekleden, en prof. Ellen Kampman, die als nieuwe leeropdracht Voeding en chronische ziekten heeft.

Prof. Kampman en prof. Feskens  nu beiden nog persoonlijk hoogleraar aan Wageningen University, volgen prof. Frans Kok en prof. Pieter van ’t Veer op. Prof.dr.ir. Frans Kok, nu nog hoogleraar Voeding en gezondheid, gaat in de loop van dit jaar met emeritaat, en prof.dr.ir. Pieter van ’t Veer, nu hoogleraar  Voeding en epidemiologie, zal zich als hoogleraar richten op brede vraagstukken op het grensvlak van voeding, duurzaamheid en volksgezondheid en daarmee terugtreden als leerstoelhouder.

Volgens de raad van bestuur van Wageningen UR geeft de herschikking van vakgebieden vernieuwing van het vakgebied Humane voeding in het algemeen en een sterkere aandacht voor voeding in het licht van de levenscyclus en rond chronische ziekten in het bijzonder.

Overigens hebben de omschrijvingen van de leeropdrachten van prof. Kampman en prof. Feskens nog een voorlopig karakter.

Prof.dr.ir. Edith Feskens (Breda, 1962) studeerde Voeding en gezondheid in Wageningen. Zij promoveerde in 1991 in Leiden. Zij is thans persoonlijk hoogleraar bij de afdeling Humane voeding van Wageningen University, met als aandachtgebied voeding en het metabool syndroom.

Prof.dr.ir. Ellen Kampman (Utrecht, 1962) studeerde Voeding en gezondheid in Wageningen. Zij promoveerde in 1994 in Maastricht. Zij is thans persoonlijk hoogleraar bij de afdeling Humane voeding van Wageningen University, met als aandachtsgebied voeding en kanker. Tot 1 oktober is prof. Kampman nog buitengewoon hoogleraar Voeding en kanker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam namens de Alpe D’HuZes, en senior onderzoeker bij het Radboudumc in Nijmegen.