Persbericht

Wageningen University benoemt twee persoonlijk hoogleraren

Gepubliceerd op
9 februari 2016

Dr. Esther Turnhout en dr. Bart Gremmen zijn door de raad van bestuur van Wageningen UR benoemd tot persoonlijk hoogleraar. De ingangsdatum voor hun benoeming is 1 januari ingegaan. De beide onderzoekers zijn benoemd op basis van hun uitstekende onderwijs- en onderzoekskwaliteiten.

Esther Turnhout
Esther Turnhout

Esther Turnhout (Leiden, 1972) was universitair hoofddocent (uhd) bij de leerstoelgroep Bos- en natuurbeleid die onder leiding staat van prof. Bas Arts. Haar persoonlijke leerstoel The politics of Environmental Knowledge wordt bij deze leerstoelgroep ondergebracht.

Bart Gremmen
Bart Gremmen

Bart (H.G.J.) Gremmen (Oss, 1956) was al buitengewoon hoogleraar Ethiek in levenswetenschappen, een deeltijdfunctie, aan Wageningen University. De nieuwe persoonlijke leerstoel wordt ondergebracht bij de leerstoelgroep Filosofie die onder leiding staat van prof. Marcel Verweij.