Persbericht

Wageningen University benoemt twee persoonlijk hoogleraren

Gepubliceerd op
3 maart 2014

Per 1 maart heeft Wageningen University twee van haar medewerkers benoemd tot persoonlijk hoogleraar. Het gaat om dr. Lars Hein van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse en dr.ir. Lourens Poorter, Bosecologie en bosbeheer. Benoeming tot persoonlijk hoogleraar geschiedt op basis van grote verdiensten voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs alsmede op grond van opmerkelijke persoonlijke kwaliteiten.

Lars Hein
Lars Hein

Lars Hein (Heerlen, 1969) is universitair hoofddocent Milieusysteemanalyse aan Wageningen University. Hij studeerde milieuwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2005 in Wageningen. Zijn proefschrift werd in dat jaar bekroond als beste proefschrift op het gebied van milieuwetenschappen. Binnen de groep leerstoelgroep Milieusysteemanalyse leidt hij een eigen groep rond ecosysteemdiensten en veranderingen in het milieu. In 2010 kreeg Lars Hein een persoonlijke ERC Grant van 760.000 euro. Hij heeft meegeschreven aan de recente VN richtlijnen voor Ecosystem Accounting, en is adviseur van een groot Wereldbank project op dit gebied.

Lourens Poorter
Lourens Poorter


Lourens Poorter (Harderwijk, 1967) is universitair hoofddocent Bosecologie en bosbeheer aan Wageningen University. Hij studeerde biologie in Wageningen en promoveerde in 1998 in Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op de rol van functionele plantkenmerken in de ecologie op verschillende schaalniveaus; van de groei en verspreiding van soorten tot aan ecosysteem processen en diensten.Hij heeft 25 jaar onderzoekservaring met de ecologie en beheer van tropische bossen wereldwijd, en neemt deel aan vele Europese en internationale projecten.