Persbericht

Wageningen University blijft de beste in voltijd masteropleidingen 

Gepubliceerd op
2 maart 2016

Wageningen University heeft voor haar masteropleidingen wederom de hoogste scores van de dertien reguliere universiteiten in Nederland. Het verschil met de andere universiteiten is ‘aanzienlijk’, aldus de Keuzegids Masters 2016, die vandaag verschijnt. De Keuzegids Masters geeft aan 16 van de 27 Wageningse masteropleidingen het predicaat ‘Topopleiding’.

De Keuzegids Masters 2016 biedt een overzicht van de masteropleidingen aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Wageningen University krijgt met 68,5 punten de hoogste totaalscore. Alleen de drie instellingen die voornamelijk deeltijdmasters bieden, krijgen vergelijkbaar gunstige oordelen als Wageningen University. Dit zijn de Open Universiteit en de business universities Nyenrode en TIAS.

De Keuzegids baseert zich in de beoordelingen voor 70 procent op de mening van studenten (de tevredenheidsscores van studenten in het kader van de Nationale Studenten Enquête (NSE) van de organisatie Studiekeuze123) en voor 30 procent op de oordelen van de landelijke onderwijskeurmeester NVAO.

De masteropleidingen die landelijk de hoogste scores krijgen, hebben jaarlijks een kleine instroom. Docenten kennen de studenten persoonlijk, studenten kennen elkaar en de lijnen zijn kort. Dat motiveert studenten ook. Wageningen laat zien dat ook een wat grotere opleiding geen belemmering hoeft te zijn voor kwaliteit, aldus de Keuzegids, met bijvoorbeeld de master Food Safety.

De toelating tot universitaire masteropleidingen wordt steeds meer maatwerk, constateert de Keuzegids. Bij meer dan de helft van de masters geldt voor alle studenten een toelatingsprocedure. In Wageningen hanteert driekwart van de masteropleidingen extra toelatingseisen, ook voor mensen met een Wagenings bachelordiploma.

Topopleidingen

Van een ‘topopleiding’ spreekt de Keuzegids als de opleiding minstens 76 punten scoort. De maximale score voor een opleiding is 100 punten. Wageningen University scoort over de hele breedte goed. Zo zijn drie van de vier topmasters op het gebied van aardwetenschappen en milieu te vinden in Wageningen, drie van de vijf op het gebied van biologie en life sciences, bij gezondheidswetenschappen is een van de twee topopleidingen een Wageningse master, en op het gebied van culturele antropologie en development studies heeft alleen Wageningen topopleidingen.

Geo-information Science is opnieuw de best beoordeelde Wageningse masteropleiding. Food Safety en Biosystems Engineering zijn de grote stijgers ten opzichte van vorig jaar.Nieuwkomers met predicaat topopleiding zijn International Development Studies en Climate Studies.

De 16 Wageningse topopleidingen (punten) zijn:

 • Geo-information Science (88)
 • Food Safety (86)
 • Biosystems Engineering (82)
 • Development and Rural Innovation (82)
 • International Land- and Water Management (82)
 • Leisure, Tourism and Environment (82)
 • Plant Sciences (82)
 • Animal Sciences (80)
 • Food Technology (80)
 • Forest and Nature Conservation (80)
 • Biotechnology (78)
 • Climate Studies (78)
 • International Development Studies (78)
 • Plant Biotechnology (78)
 • Food Quality Management (76)
 • Nutrition and Health (76)

Meer informatie op de website www.keuzegids.org. Keuzegids Masters 2016 is een uitgave van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie.