Nieuws

Wageningen University gaat partnerschap aan met NTU in Singapore

Gepubliceerd op
31 mei 2016

Nanyang Technological University (NTU Singapore) en Wageningen University hebben een gezamenlijk promotieprogramma (PhD-programma) in voedingswetenschappen en voedingstechnologie opgesteld. Hiermee hoopt men te voldoen aan de toenemende vraag in Singapore naar hoogopgeleid personeel, zoals productontwikkelaars, voedingsmicrobiologen en specialisten op het gebied van voedselveiligheid.

NTU-vicepresident Freddy Boey stelt dat de voedingsindustrie in Singapore een katalysator voor groei zal worden en dat de nieuwe samenwerking het land zal helpen om in de regio een toonaangevende rol te gaan spelen op het gebied van voedingswetenschappen en -technologie.

Wageningen is al een vooraanstaande universiteit in de wereld van voedingswetenschappen en -technologie. Nederland is de op een na grootste exporteur van agrarische producten ter wereld (na de Verenigde Staten), en een van 's werelds drie grootste producenten van groenten en fruit.

Het gezamenlijke PhD-programma met NTU vertegenwoordigt de eerste samenwerking van die soort van Wageningen buiten Europa, en is gebaseerd op het eerdere partnerschap van beide universiteiten in 2014, toen een tweede afstudeerrichting in voedingswetenschappen en -technologie werd aangeboden aan NTU-studenten in de biologische wetenschappen, chemische en biomoleculaire technologie en (klinische) chemie.

Het PhD-programma richt zich op belangrijke gebieden als de conversie van agrarische grondstoffen in hoogwaardige ingrediënten; duurzame voedselproductie, waaronder de conversie van reststoffen in voedingssupplementen; en de gezondheidseffecten van voedingsmiddelen. In het licht van het groeiende aantal door voedsel overgedragen ziektes (de Agri-Food & Veterinary Authority van Singapore spreekt van circa 1,5 miljard gevallen wereldwijd per jaar) zullen promovendi ook getraind worden om belangrijke vraagstukken op het gebied van voedselverwerking, -zekerheid en -veiligheid aan te pakken.

“Het partnerschap tussen NTU en Wageningen University is bedoeld om onze interdisciplinaire expertise op gebieden als nanotechnologie, biogeneeskunde en voedingswetenschappen te combineren en op die manier voldoende specialisten op te leiden voor de sector. Er zullen ook innovatieve oplossingen worden ontwikkeld voor opkomende gebieden, zoals de verwerking van hoogwaardige voedselproducten en duurzame voedselproductie, zodat Singapore een toonaangevende rol in voedingswetenschappen en -technologie kan gaan spelen,” aldus professor Boey.

Professor Remko Boom, voorzitter van de Food Process Engineering Group van Wageningen University: “Nu Azië een voorname speler wordt in de mondiale voedingsmiddelenindustrie, kan NTU een steunpunt voor Wageningen University in dat werelddeel worden. Het is ook belangrijk dat we meer Aziatische studenten op dat gebied krijgen, aangezien een groot gedeelte van de wereldbevolking Aziatisch is. NTU en Wageningen University hebben verschillende expertisegebieden en vullen elkaar goed aan. Door samen te werken worden we er allebei beter van.”

Professor William Chen, directeur van het Food Science and Technology Programme van NTU: “Dit programma komt als geroepen, aangezien de aandacht voor voedselveiligheid in het algemeen en reductie van voedselverspilling in het bijzonder groeiende is. We willen niet dat onze expertise blijft steken op het technische vlak. We willen gebruikmaken van de knowhow van multinationals en die kennis toepassen in onze eigen voedingsindustrie.”

Professor Arthur Mol, rector magnificus van Wageningen University: “Singapore is een belangrijk economisch centrum in Zuidoost-Azië en NTU is een open, groeiende wetenschappelijke gemeenschap die de blik naar buiten heeft gericht en meer dan 100 nationaliteiten herbergt. In die zin is de universiteit vergelijkbaar met Wageningen University in Europa. De huidige samenwerking op bachelorniveau en de beoogde ontwikkeling van een gezamenlijk masterprogramma worden nu uitgebreid met een PhD-programma waarin de beste aspecten van beide universiteiten worden gecombineerd.”

Onderzoek naar voedsel versterken

Het programma moet ook de relevante, lopende onderzoeksprojecten van beide universiteiten versterken, waaronder de ontwikkeling van technologieën voor de duurzame productie en verwerking van voedsel. Tot zover zijn vijf kandidaten van NTU en drie van Wageningen University aan de slag gegaan.

De PhD-kandidaten van NTU zullen zes tot twaalf maanden in Nederland verblijven om modules bij Wageningen University te volgen, terwijl doctoraalstudenten van Wageningen naar NTU zullen gaan. Behalve dat ze door topwetenschappers van beide universiteiten worden begeleid, kunnen zij hun horizon verbreden door vakken te volgen bij NTU die buiten hun programma vallen, zoals bedrijfskunde, cultuur en sociale wetenschappen.