Persbericht

Wageningen University wint duurzaamheidsprijs SustainaBul

Gepubliceerd op
26 mei 2016

De SustainaBul is een initiatief van de studentenorganisatie Studenten voor Morgen. De SustainaBul toetst op duurzaamheid en transparantie. Voor de vierde keer op rij scoorde Wageningen University het hoogste aantal punten van alle deelnemende organisaties voor hoger onderwijs.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Erna Maters, beleidsmedewerker MVO, is blij met de uitslag: “Het is mooi dat we weer gewonnen hebben. Maar het is ook goed om te zien dat er bij andere universiteiten en hogescholen een stijgende lijn in zit. Dit daagt ons uit om extra goed ons best te doen om ons te blijven verbeteren.” De afstand met nummer twee, Technische Universiteit Eindhoven, was dit jaar nog maar twee punten. De ranking komt tot stand via een vragenlijst met een kleine veertig vragen rond de vier thema’s Onderwijs, Onderzoek, Bedrijfsvoering en Integrale benadering, waarmee in totaal 180 punten te verdienen zijn. De vragen beantwoorden we zelf, maar we moeten wel bewijs aandragen.

Wat Wageningen University en de Technische Universiteit Eindhoven zo sterk maakt, is dat zij duurzaamheid op alle niveaus in de organisatie hebben verankerd. Dit is het gevolg van een lange-termijn strategie, waarbij betrokkenheid van studenten en medewerkers tot speerpunt is gemaakt. Deze strategie heeft ertoe geleid dat het thema niet meer weg te denken is uit beslissingen die gemaakt worden in de dagelijkse gang van zaken binnen de onderwijsinstellingen.

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het Wageningse onderwijs en onderzoek. Op de thema’s “Onderwijs en onderzoek” scoren we dan ook het maximaal aantal punten. Wapenfeiten in de duurzame bedrijfsvoering zijn o.a. 100% groene stroom, duurzame inkoop, Meatless Monday, afvalscheiding en hergebruik van materialen en positieve ontwikkelingen in de CO2 footprint. Nieuw waren de vragen over sociale duurzaamheid, als één van de onderdelen van het thema “Integrale benadering”. Is er een duurzaam personeelsbeleid? En is de werk- en leeromgeving duurzaam? Ook op deze vragen scoorden we goed. Deze verbreding van het duurzaamheidsbegrip sluit mooi aan bij de beweging die wel zelf maken in ons beleid: van duurzaamheid naar maatschappelijke verantwoordelijkheid.