Persbericht

Wageningen University zet in op afstandsonderwijs

Gepubliceerd op
11 maart 2014

Een virtueel laboratorium voor practicum, groepswerk van studenten in New York, Peking en Wageningen, digitale colleges: voorbeelden waarop Wageningen University nu al inzet naast de bestaande fysieke onderwijsinfrastructuur van Wageningen Campus, waar elke student tenminste een deel van de studietijd doorbrengt.

Bij de 96e Dies Natalis (verjaardag) van Wageningen University 10 maart, heeft rector magnificus prof. Martin Kropff aangekondigd innovatieve ontwikkelingen in de informatietechnologie aan te grijpen om het universitaire afstandsonderwijs verder te ontwikkelen. Daarmee kunnen meer studenten toegang krijgen tot de leerstof van de groeiende universiteit. 

Rector magnificus prof. Martin Kropff

Wageningen Campus is de plek voor interactie tussen docenten en studenten, via colleges, practica, discussies, werkgroepen, summer schools en zelfs business. Hiermee verbonden wordt het afstandsleren, waarvoor nu twee MSc-programma’s in ontwikkeling zijn die in september 2015 moeten starten. Daartoe worden speciale videoclips, teksten, oefenmateriaal en virtuele practica ontwikkeld. “De kwaliteit van het materiaal moet zo goed zijn dat studenten het programma kunnen volgen onafhankelijk van de docent,” licht rector magnificus prof. Martin Kropff toe. Het invoeren van MOOC’s, vanaf volgend academisch jaar, zal vooral studenten uit armere landen begunstigen, die nu geen dure opleiding kunnen betalen. Per jaar zullen de studenten van deze afstandsopleidingen zes weken in Wageningen moeten zijn.

MOOC’s (Massive Open Online Courses, waaraan wereldwijd tienduizenden studenten kunnen deelnemen) zullen de concurrentie tussen universiteiten aanvuren en kan worden ingezet om de beste studenten wereldwijd te selecteren. In de hele wereld zal het aantal studenten groeien van honderd miljoen in 2000 naar vierhonderd miljoen studenten in 2030. “Dat betekent dat er wekelijks ergens een grote universiteit moet worden geopend”, rekent prof. Kropff voor. Naar schatting stijgt in Wageningen het aantal studenten naar 12.000 in 2018, 4000 meer dan nu. “Dat vraagt om nieuwe visie op onderwijs en faciliteiten.”

Ook stellen studenten meer eisen omdat ze er aan gewend zijn overal en altijd te kunnen beschikken over informatiebronnen, zodat ze een andere leerstijl aannemen. Daarom komt het voor de educatie erop aan een rijke en dynamische, persoonlijke leeromgeving te creëren die aansluit bij de maatschappelijke en wereldwijde ontwikkelingen.